Discussion:
Schofterige marktverstoring diesel
(te oud om op te antwoorden)
Willem-Jan Markerink
2005-02-18 06:26:33 UTC
Permalink
[posted and mailed]

Oostenrijk 80%, FR 70%, overig bijna allemaal boven de 50%, vs NL met een
ziekelijke 25%....waanzin.

En ronduit schofterig in een EU die vrij verkeer van
goederen/diensten/personen voorstaat....groteske marktverstoring middels
ecofascistische leugens & bedrog.

(en de kwakbollen in Den Haag, Hofstra voorop, schieten gelijk weer in de
Pavlov-verdediging met hun zuigende ongelimiteerde kilometerheffing)


http://autotelegraaf.nl/vanonzeredactie/?id=33229
xxxxxxxxx
Bijna 50% van nieuwe personenauto's in Europa in 2004 is diesel
Recordaantal auto's met dieselmotor verkocht

door Sjoerd van Bilsen


AMSTERDAM - De verkoop van personenauto’s met dieselmotor heeft afgelopen
jaar een recordhoogte bereikt in Europa. Van de ruim 14 miljoen verkochte
auto’s in Europa was liefst 48,3% voorzien van een zelfontbrander. Het
percentage is in Oostenrijk het grootst, liefst 70,9%. In Nederland ligt
het aandeel verkochte diesels in 2004 op nog geen kwart.

Klik op de foto voor een afbeelding op volle grootte (200x182) -
Recordaantal auto's met dieselmotor verkocht
verkoop diesel personen auto's 2004 - 2003

Het is voor de negende keer op rij dat de vraag naar diesels is toegenomen.
Ten opzichte van twaalf jaar geleden is de afzet verdrievoudigd.

De verkopen van dieselauto’s is in absolute aantallen het grootst in
Duitsland. Daar werden afgelopen jaar 1.437.300 auto’s met dieselmotor
uitgerust, een groei van 1,8%. In Frankrijk werden 1.392.960 diesels
geregistreerd. Dat staat gelijk aan 70% van de markt. Italië is de op twee
na grootste afzetmarkt. In 2004 kochten de Italianen 1.322.300 exemplaren,
met 58,5% een ruime meerderheid.

Gekeken naar het percentage is naast Oostenrijk België een grote markt voor
types met zelfontbrander. Van alle nieuw verkochte personenauto’s koos
69,9% van de Belgische automobilisten voor een auto met TDI, CDI of
soortgelijk embleem. In Portugal steeg de afzet enorm. Werden in 2003 nog
44,9% van de nieuwe auto’s uitgevoerd met oliestoker, een jaar later lag
het percentage op 56,6%. Ook in Italië en Groot-Brittannië steeg het
marktaandeel fors, respectievelijk 9,8% en 5,2%.
--
Bye,

Willem-Jan Markerink

The desire to understand
is sometimes far less intelligent than
the inability to understand

<***@a1.nl>
[note: 'a-one' & 'en-el'!]
peter
2005-02-18 08:50:20 UTC
Permalink
Post by Willem-Jan Markerink
Oostenrijk 80%, FR 70%, overig bijna allemaal boven de 50%, vs NL met een
ziekelijke 25%....waanzin.
En ronduit schofterig in een EU die vrij verkeer van
goederen/diensten/personen voorstaat....groteske marktverstoring middels
ecofascistische leugens & bedrog.
(en de kwakbollen in Den Haag, Hofstra voorop, schieten gelijk weer in de
Pavlov-verdediging met hun zuigende ongelimiteerde kilometerheffing)
Diesel is als brandstof bepaald niet onomstreden. Vanwaar dan jouw
fixatie op dit product?

Staatssecretaris van Geel hierover:
http://www.vrom.nl/pagina.html?id=17804
`Ik wil niet dat het aandeel diesel bij de verkoop van nieuwe auto's
verder toeneemt. Daarom voel ik veel voor het verhogen van de
dieselaccijns. Dat is eerlijk, want diesel is een grote vervuiler, en
relatief goedkoop. Dieselrijders betalen, in tegenstelling tot
eigenaars van nieuwe benzineauto's, te weinig voor de milieuschade die
ze aanrichten. Dat geldt ook voor vrachtwagens. Zo lang er per jaar 5
duizend mensen voortijdig overlijden, doordat ze door het verkeer
vervuilde lucht in moeten ademen, is dat niet te verkopen. De
maatschappelijke kosten van diesel moeten dus in de prijs tot
uitdrukking komen.
Voertuigen die op diesel rijden, moeten sowieso veel schoner worden.
Dat kan via aanscherping van de Europese normen en daar zal ik dan ook
op aandringen. Over mijn inzet op dat EU-bronbeleid is binnenkort, ik
denk eind mei, meer te lezen in de "Nota Verkeersemissies". Verder
vind ik dat steden vieze vrachtwagens, bussen en taxi's met
dieselmotoren buiten hun stadsgrenzen moeten houden.
Bovendien wil ik het gebruik van biobrandstoffen fiscaal stimuleren.
Biobrandstoffen zijn belangrijk om de klimaatverandering tegen te
kunnen gaan. In het "Belastingplan 2005" kunt u de concrete
vergroeningsvoorstellen van het kabinet verwachten.`

--
peter
Johannes
2005-02-18 09:40:55 UTC
Permalink
Post by peter
http://www.vrom.nl/pagina.html?id=17804
`Ik wil niet dat het aandeel diesel bij de verkoop van nieuwe auto's
verder toeneemt. Daarom voel ik veel voor het verhogen van de
dieselaccijns. Dat is eerlijk, want diesel is een grote vervuiler, en
relatief goedkoop.
Daar kun je dan wel tegenoverstellen dat "de vervuiler betaalt" wel leuk
klinkt, maar dat de lasten zéér ongelijk verdeeld zijn (en kijk ook eens
naar de vervuiling buiten het verkeer!). Maar bovenal: waaráán betaalt de
"vervuiler"?
Alle autobelastingen (BTW, brandstofaccijns, BPM) zijn geen doelbelastingenm
die worden gebruikt om de aangerichte vervuiling aan te pakken, maar zijn
gewoon ordinaire, "platte" belastingen die bij de "algemene middelen" komen
en waaruit wapens worden gekocht (wat vervuilt zo'n straaljager?), onderwijs
wordt gesubsidieerd, varkens worden opgeruimd bij varkenspest, sociale
uitkeringen worden betaald, onrendabele prestigespoorwegen worden aangelegd
door de Betuwe, enz.

Als de staatssecretaris het aandeel diesel wil terugdringen, zou hij LPG
beter kunnen subsidiëren. Procentueel gezien is deze relatief schone
brandstof verreweg het meest in prijs gestegen de laatste jaren. Geen wonder
dat de in Nederland hoogstaande en ver geëvolueerde LPG-branche
(ontwikkeling, fabricage en inbouw) de laatste jaren wat in het slop zit.
Ook dit deel van de economie zou met een betere stimulering van LPG weer een
"injectie" kunnen krijgen. Daarmee kan Nederland ook deze hoogstaande
techniek beter exporteren, zodat ook internationaal betere resultaten worden
geboekt bij het schoner maken van het verkeer.
peter
2005-02-18 10:13:37 UTC
Permalink
Post by Johannes
Daar kun je dan wel tegenoverstellen dat "de vervuiler betaalt" wel leuk
klinkt, maar dat de lasten zéér ongelijk verdeeld zijn (en kijk ook eens
naar de vervuiling buiten het verkeer!). Maar bovenal: waaráán betaalt de
"vervuiler"?
Alle autobelastingen (BTW, brandstofaccijns, BPM) zijn geen doelbelastingenm
die worden gebruikt om de aangerichte vervuiling aan te pakken, maar zijn
gewoon ordinaire, "platte" belastingen die bij de "algemene middelen" komen
en waaruit wapens worden gekocht (wat vervuilt zo'n straaljager?), onderwijs
wordt gesubsidieerd, varkens worden opgeruimd bij varkenspest, sociale
uitkeringen worden betaald, onrendabele prestigespoorwegen worden aangelegd
door de Betuwe, enz.
Het zijn inderdaad geen doelbelastingen, en terecht want dat is een
zeer inefficiënte vorm van belastingheffing, maar een hogere accijns
op diesel zou dan waarschijnlijk bedoeld zijn ter ontmoediging om
diesel te gaan rijden. Accijns als sturing dus.
Post by Johannes
Als de staatssecretaris het aandeel diesel wil terugdringen, zou hij LPG
beter kunnen subsidiëren. Procentueel gezien is deze relatief schone
brandstof verreweg het meest in prijs gestegen de laatste jaren. Geen wonder
dat de in Nederland hoogstaande en ver geëvolueerde LPG-branche
(ontwikkeling, fabricage en inbouw) de laatste jaren wat in het slop zit.
Ook dit deel van de economie zou met een betere stimulering van LPG weer een
"injectie" kunnen krijgen. Daarmee kan Nederland ook deze hoogstaande
techniek beter exporteren, zodat ook internationaal betere resultaten worden
geboekt bij het schoner maken van het verkeer.
De panische angst voor LPG-ontploffingen zal wel debet zijn aan de
geringe populariteit van het spul bij de overheid.

--
peter
Johannes
2005-02-18 11:00:58 UTC
Permalink
Post by peter
Post by Johannes
Daar kun je dan wel tegenoverstellen dat "de vervuiler betaalt" wel leuk
klinkt, maar dat de lasten zéér ongelijk verdeeld zijn (en kijk ook eens
naar de vervuiling buiten het verkeer!). Maar bovenal: waaráán betaalt de
"vervuiler"?
Alle autobelastingen (BTW, brandstofaccijns, BPM) zijn geen
doelbelastingenm
Post by peter
Post by Johannes
die worden gebruikt om de aangerichte vervuiling aan te pakken, maar zijn
gewoon ordinaire, "platte" belastingen die bij de "algemene middelen" komen
en waaruit wapens worden gekocht (wat vervuilt zo'n straaljager?), onderwijs
wordt gesubsidieerd, varkens worden opgeruimd bij varkenspest, sociale
uitkeringen worden betaald, onrendabele prestigespoorwegen worden aangelegd
door de Betuwe, enz.
Het zijn inderdaad geen doelbelastingen, en terecht want dat is een
zeer inefficiënte vorm van belastingheffing, maar een hogere accijns
op diesel zou dan waarschijnlijk bedoeld zijn ter ontmoediging om
diesel te gaan rijden. Accijns als sturing dus.
De alsmaar stijgende brandstofprijzen aan de pomp hebben er ook niet toe
geleid dat het autogebruik minder wordt. Zo werkt de psyche van de
automobilist nou eenmaal niet (bovendien heeft hij die duurbetaalde auto al
voor de deur staan). Zie bijvoorbeeld de explosieve stijging van de
verkoopcijfers van brandstofverslindende SUV's. Bovendien is de auto in veel
gevallen een maatschappelijke noodzaak geworden. En is het openbaar vervoer
te duur en te inefficiënt.
peter
2005-02-18 14:13:58 UTC
Permalink
Post by Johannes
De alsmaar stijgende brandstofprijzen aan de pomp hebben er ook niet toe
geleid dat het autogebruik minder wordt. Zo werkt de psyche van de
automobilist nou eenmaal niet (bovendien heeft hij die duurbetaalde auto al
voor de deur staan). Zie bijvoorbeeld de explosieve stijging van de
verkoopcijfers van brandstofverslindende SUV's. Bovendien is de auto in veel
gevallen een maatschappelijke noodzaak geworden. En is het openbaar vervoer
te duur en te inefficiënt.
De automobilist maakt bij aanschaf van een auto wel de afweging of het
diesel of benzine of LPG moet worden.

--
peter
Willem-Jan Markerink
2005-02-18 14:05:26 UTC
Permalink
Post by peter
Post by Johannes
Daar kun je dan wel tegenoverstellen dat "de vervuiler betaalt" wel leuk
klinkt, maar dat de lasten zéér ongelijk verdeeld zijn (en kijk ook eens
naar de vervuiling buiten het verkeer!). Maar bovenal: waaráán betaalt
de "vervuiler"?
Alle autobelastingen (BTW, brandstofaccijns, BPM) zijn geen
doelbelastingenm die worden gebruikt om de aangerichte vervuiling aan te
pakken, maar zijn gewoon ordinaire, "platte" belastingen die bij de
"algemene middelen" komen en waaruit wapens worden gekocht (wat vervuilt
zo'n straaljager?), onderwijs wordt gesubsidieerd, varkens worden
opgeruimd bij varkenspest, sociale uitkeringen worden betaald,
onrendabele prestigespoorwegen worden aangelegd door de Betuwe, enz.
Het zijn inderdaad geen doelbelastingen, en terecht want dat is een
zeer inefficiënte vorm van belastingheffing, maar een hogere accijns
op diesel zou dan waarschijnlijk bedoeld zijn ter ontmoediging om
diesel te gaan rijden. Accijns als sturing dus.
Post by Johannes
Als de staatssecretaris het aandeel diesel wil terugdringen, zou hij LPG
beter kunnen subsidiëren. Procentueel gezien is deze relatief schone
brandstof verreweg het meest in prijs gestegen de laatste jaren. Geen
wonder dat de in Nederland hoogstaande en ver geëvolueerde LPG-branche
(ontwikkeling, fabricage en inbouw) de laatste jaren wat in het slop
zit. Ook dit deel van de economie zou met een betere stimulering van LPG
weer een "injectie" kunnen krijgen. Daarmee kan Nederland ook deze
hoogstaande techniek beter exporteren, zodat ook internationaal betere
resultaten worden geboekt bij het schoner maken van het verkeer.
De panische angst voor LPG-ontploffingen zal wel debet zijn aan de
geringe populariteit van het spul bij de overheid.
En de ziekelijke angst voor roet is wel rationeel?
--
Bye,

Willem-Jan Markerink

The desire to understand
is sometimes far less intelligent than
the inability to understand

<***@a1.nl>
[note: 'a-one' & 'en-el'!]
peter
2005-02-18 15:40:31 UTC
Permalink
Post by Willem-Jan Markerink
En de ziekelijke angst voor roet is wel rationeel?
Die angst is niet ziekelijk; het is wetenschappelijk aangetoond dat
fijn roet allerlei vreselijke ziekten kan veroorzaken.

--
peter
Willem-Jan Markerink
2005-02-18 15:54:13 UTC
Permalink
Post by peter
Post by Willem-Jan Markerink
En de ziekelijke angst voor roet is wel rationeel?
Die angst is niet ziekelijk; het is wetenschappelijk aangetoond dat
fijn roet allerlei vreselijke ziekten kan veroorzaken.
Je kent de merkwaardige toename in astma nadat in BRD de bruinkoolovens
dichtgingen he?
--
Bye,

Willem-Jan Markerink

The desire to understand
is sometimes far less intelligent than
the inability to understand

<***@a1.nl>
[note: 'a-one' & 'en-el'!]
peter
2005-02-18 16:14:02 UTC
Permalink
Post by Willem-Jan Markerink
Je kent de merkwaardige toename in astma nadat in BRD de bruinkoolovens
dichtgingen he?
Rijden auto's nu ook al op bruinkool?

--
peter
-=BH=-
2005-02-18 17:49:05 UTC
Permalink
Post by Willem-Jan Markerink
Post by peter
Post by Willem-Jan Markerink
En de ziekelijke angst voor roet is wel rationeel?
Die angst is niet ziekelijk; het is wetenschappelijk aangetoond dat
fijn roet allerlei vreselijke ziekten kan veroorzaken.
Je kent de merkwaardige toename in astma nadat in BRD de bruinkoolovens
dichtgingen he?
--
Bye,
Willem-Jan Markerink
Bron?

-=BH=-
Willem-Jan Markerink
2005-02-18 21:29:08 UTC
Permalink
Post by Willem-Jan Markerink
Post by peter
Post by Willem-Jan Markerink
En de ziekelijke angst voor roet is wel rationeel?
Die angst is niet ziekelijk; het is wetenschappelijk aangetoond dat
fijn roet allerlei vreselijke ziekten kan veroorzaken.
Je kent de merkwaardige toename in astma nadat in BRD de bruinkoolovens
dichtgingen he?
--
Bye,
Willem-Jan Markerink
Bron?
Oorzaak was de in korte tijd veel beter wordende huisvesting, met meer
isolatie, minder ventilatie.
--
Bye,

Willem-Jan Markerink

The desire to understand
is sometimes far less intelligent than
the inability to understand

<***@a1.nl>
[note: 'a-one' & 'en-el'!]
-=BH=-
2005-02-19 19:52:36 UTC
Permalink
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Willem-Jan Markerink
Je kent de merkwaardige toename in astma nadat in BRD de bruinkoolovens
dichtgingen he?
Bron?
Oorzaak was de in korte tijd veel beter wordende huisvesting, met meer
isolatie, minder ventilatie.
--
Bye,
Willem-Jan Markerink
Het had dus, in tegenstelling tot je suggestieve opmerking, ("Je kent de
merkwaardige toename in astma nadat in BRD de bruinkoolovens
dichtgingen he?") in het geheel niets te maken met het sluiten van de
bruinkoolovens.
Je haalt er wel meer oneigenlijke argumenten bij om je gelijk te halen, merk
ik....
Wil je erg graag winnen of zo?

-=BH=-
Willem-Jan Markerink
2005-02-19 20:14:36 UTC
Permalink
Post by -=BH=-
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Willem-Jan Markerink
Je kent de merkwaardige toename in astma nadat in BRD de
bruinkoolovens dichtgingen he?
Bron?
Oorzaak was de in korte tijd veel beter wordende huisvesting, met meer
isolatie, minder ventilatie.
--
Bye,
Willem-Jan Markerink
Het had dus, in tegenstelling tot je suggestieve opmerking, ("Je kent de
merkwaardige toename in astma nadat in BRD de bruinkoolovens
dichtgingen he?") in het geheel niets te maken met het sluiten van de
bruinkoolovens.
Je haalt er wel meer oneigenlijke argumenten bij om je gelijk te halen,
merk ik....
Wil je erg graag winnen of zo?
-=BH=-
Het liggie gaat niet branden bij jou he?

Wat nu als er helemaal geen bruinkoolovens waren gesloten?
Zou die isolatie-astma dan ooit aan het licht zijn gekomen?

En wist je dat kinderen die in een stoffige omgeving opgroeien (boerderij)
minder last van astma hebben dan 'hoogwaardig' gehuisveste kasplantjes,
terwijl in de verste verte geen zwaar verkeer of industrie als schuldige
valt aan te wijzen?
--
Bye,

Willem-Jan Markerink

The desire to understand
is sometimes far less intelligent than
the inability to understand

<***@a1.nl>
[note: 'a-one' & 'en-el'!]
Supergonzo,
2005-02-19 21:16:22 UTC
Permalink
On 19 Feb 2005 20:14:36 GMT, "Willem-Jan Markerink"
Post by Willem-Jan Markerink
Post by -=BH=-
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Willem-Jan Markerink
Je kent de merkwaardige toename in astma nadat in BRD de
bruinkoolovens dichtgingen he?
Bron?
Oorzaak was de in korte tijd veel beter wordende huisvesting, met meer
isolatie, minder ventilatie.
--
Bye,
Willem-Jan Markerink
Het had dus, in tegenstelling tot je suggestieve opmerking, ("Je kent de
merkwaardige toename in astma nadat in BRD de bruinkoolovens
dichtgingen he?") in het geheel niets te maken met het sluiten van de
bruinkoolovens.
Je haalt er wel meer oneigenlijke argumenten bij om je gelijk te halen,
merk ik....
Wil je erg graag winnen of zo?
-=BH=-
Het liggie gaat niet branden bij jou he?
Wat nu als er helemaal geen bruinkoolovens waren gesloten?
Zou die isolatie-astma dan ooit aan het licht zijn gekomen?
En wist je dat kinderen die in een stoffige omgeving opgroeien (boerderij)
minder last van astma hebben dan 'hoogwaardig' gehuisveste kasplantjes,
terwijl in de verste verte geen zwaar verkeer of industrie als schuldige
valt aan te wijzen?
Wat een onzin. In Oostelijk Duitsland komt minder astma voor dan in de
rest van Duitsland. De grootste veroorzaker van astma is een allergie
voor huisstofmijt.

Je kakelt wel, maar je legt geen eieren.
Willem-Jan Markerink
2005-02-20 06:21:37 UTC
Permalink
Post by Supergonzo,
On 19 Feb 2005 20:14:36 GMT, "Willem-Jan Markerink"
Post by Willem-Jan Markerink
Post by -=BH=-
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Willem-Jan Markerink
Je kent de merkwaardige toename in astma nadat in BRD de
bruinkoolovens dichtgingen he?
Bron?
Oorzaak was de in korte tijd veel beter wordende huisvesting, met meer
isolatie, minder ventilatie.
--
Bye,
Willem-Jan Markerink
Het had dus, in tegenstelling tot je suggestieve opmerking, ("Je kent de
merkwaardige toename in astma nadat in BRD de bruinkoolovens
dichtgingen he?") in het geheel niets te maken met het sluiten van de
bruinkoolovens.
Je haalt er wel meer oneigenlijke argumenten bij om je gelijk te halen,
merk ik....
Wil je erg graag winnen of zo?
-=BH=-
Het liggie gaat niet branden bij jou he?
Wat nu als er helemaal geen bruinkoolovens waren gesloten?
Zou die isolatie-astma dan ooit aan het licht zijn gekomen?
En wist je dat kinderen die in een stoffige omgeving opgroeien
(boerderij)
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
minder last van astma hebben dan 'hoogwaardig' gehuisveste kasplantjes,
terwijl in de verste verte geen zwaar verkeer of industrie als schuldige
valt aan te wijzen?
Wat een onzin. In Oostelijk Duitsland komt minder astma voor dan in de
rest van Duitsland. De grootste veroorzaker van astma is een allergie
voor huisstofmijt.
Je kakelt wel, maar je legt geen eieren.
En waar komt die huisstofmijt vandaan, lieverd?
Uit slecht-geisoleerde slaapkamers zonder verwarming, of uit hermetisch
afgesloten kamers met?
--
Bye,

Willem-Jan Markerink

The desire to understand
is sometimes far less intelligent than
the inability to understand

<***@a1.nl>
[note: 'a-one' & 'en-el'!]
Supergonzo,
2005-02-20 08:47:29 UTC
Permalink
On 20 Feb 2005 06:21:37 GMT, "Willem-Jan Markerink"
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
On 19 Feb 2005 20:14:36 GMT, "Willem-Jan Markerink"
Post by Willem-Jan Markerink
Post by -=BH=-
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Willem-Jan Markerink
Je kent de merkwaardige toename in astma nadat in BRD de
bruinkoolovens dichtgingen he?
Bron?
Oorzaak was de in korte tijd veel beter wordende huisvesting, met meer
isolatie, minder ventilatie.
--
Bye,
Willem-Jan Markerink
Het had dus, in tegenstelling tot je suggestieve opmerking, ("Je kent
de
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by -=BH=-
merkwaardige toename in astma nadat in BRD de bruinkoolovens
dichtgingen he?") in het geheel niets te maken met het sluiten van de
bruinkoolovens.
Je haalt er wel meer oneigenlijke argumenten bij om je gelijk te halen,
merk ik....
Wil je erg graag winnen of zo?
-=BH=-
Het liggie gaat niet branden bij jou he?
Wat nu als er helemaal geen bruinkoolovens waren gesloten?
Zou die isolatie-astma dan ooit aan het licht zijn gekomen?
En wist je dat kinderen die in een stoffige omgeving opgroeien
(boerderij)
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
minder last van astma hebben dan 'hoogwaardig' gehuisveste kasplantjes,
terwijl in de verste verte geen zwaar verkeer of industrie als schuldige
valt aan te wijzen?
Wat een onzin. In Oostelijk Duitsland komt minder astma voor dan in de
rest van Duitsland. De grootste veroorzaker van astma is een allergie
voor huisstofmijt.
Je kakelt wel, maar je legt geen eieren.
En waar komt die huisstofmijt vandaan, lieverd?
Uit slecht-geisoleerde slaapkamers zonder verwarming, of uit hermetisch
afgesloten kamers met?
De huisstifmijt komt overal voor. Zelfs in jouw vijfdehands
Sjonniebak. Maar volgens jou lag het toch aan de zware industrie in
Oost Duitsland?
Willem-Jan Markerink
2005-02-20 13:57:03 UTC
Permalink
Post by Supergonzo,
On 20 Feb 2005 06:21:37 GMT, "Willem-Jan Markerink"
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
On 19 Feb 2005 20:14:36 GMT, "Willem-Jan Markerink"
Post by Willem-Jan Markerink
Post by -=BH=-
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Willem-Jan Markerink
Je kent de merkwaardige toename in astma nadat in BRD de
bruinkoolovens dichtgingen he?
Bron?
Oorzaak was de in korte tijd veel beter wordende huisvesting, met meer
isolatie, minder ventilatie.
--
Bye,
Willem-Jan Markerink
Het had dus, in tegenstelling tot je suggestieve opmerking, ("Je kent
de
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by -=BH=-
merkwaardige toename in astma nadat in BRD de bruinkoolovens
dichtgingen he?") in het geheel niets te maken met het sluiten van de
bruinkoolovens.
Je haalt er wel meer oneigenlijke argumenten bij om je gelijk te halen,
merk ik....
Wil je erg graag winnen of zo?
-=BH=-
Het liggie gaat niet branden bij jou he?
Wat nu als er helemaal geen bruinkoolovens waren gesloten?
Zou die isolatie-astma dan ooit aan het licht zijn gekomen?
En wist je dat kinderen die in een stoffige omgeving opgroeien
(boerderij)
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
minder last van astma hebben dan 'hoogwaardig' gehuisveste kasplantjes,
terwijl in de verste verte geen zwaar verkeer of industrie als schuldige
valt aan te wijzen?
Wat een onzin. In Oostelijk Duitsland komt minder astma voor dan in de
rest van Duitsland. De grootste veroorzaker van astma is een allergie
voor huisstofmijt.
Je kakelt wel, maar je legt geen eieren.
En waar komt die huisstofmijt vandaan, lieverd?
Uit slecht-geisoleerde slaapkamers zonder verwarming, of uit hermetisch
afgesloten kamers met?
De huisstifmijt komt overal voor. Zelfs in jouw vijfdehands
Sjonniebak.
Nee lieverd, de huisstofmijt kan heel slecht tegen kou & ventilatie.
Maar dit toont weer fraai aan dat lieden zoals jij het echte nieuws bar
slecht lezen, want zeer recent is nl. nog vastgesteld dat het na het slapen
openslaan/afkoelen van bedden de huisstofmijt een forse poot dwars zet.
Post by Supergonzo,
Maar volgens jou lag het toch aan de zware industrie in
Oost Duitsland?
Nee, het ligt aan het stelselmatig ziekelijk bewust vals interpreteren van
data door de ecomaffia.
Met diezelfde data kan ik nl. beweren dat het sluiten van bruinkoolmijnen
slecht is voor de bronchieen.
--
Bye,

Willem-Jan Markerink

The desire to understand
is sometimes far less intelligent than
the inability to understand

<***@a1.nl>
[note: 'a-one' & 'en-el'!]
Supergonzo,
2005-02-20 15:30:33 UTC
Permalink
On 20 Feb 2005 13:57:03 GMT, "Willem-Jan Markerink"
Post by -=BH=-
Post by Supergonzo,
On 20 Feb 2005 06:21:37 GMT, "Willem-Jan Markerink"
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
On 19 Feb 2005 20:14:36 GMT, "Willem-Jan Markerink"
Post by Willem-Jan Markerink
Post by -=BH=-
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Willem-Jan Markerink
Je kent de merkwaardige toename in astma nadat in BRD de
bruinkoolovens dichtgingen he?
Bron?
Oorzaak was de in korte tijd veel beter wordende huisvesting, met
meer
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by -=BH=-
Post by Willem-Jan Markerink
isolatie, minder ventilatie.
--
Bye,
Willem-Jan Markerink
Het had dus, in tegenstelling tot je suggestieve opmerking, ("Je kent
de
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by -=BH=-
merkwaardige toename in astma nadat in BRD de bruinkoolovens
dichtgingen he?") in het geheel niets te maken met het sluiten van de
bruinkoolovens.
Je haalt er wel meer oneigenlijke argumenten bij om je gelijk te
halen,
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by -=BH=-
merk ik....
Wil je erg graag winnen of zo?
-=BH=-
Het liggie gaat niet branden bij jou he?
Wat nu als er helemaal geen bruinkoolovens waren gesloten?
Zou die isolatie-astma dan ooit aan het licht zijn gekomen?
En wist je dat kinderen die in een stoffige omgeving opgroeien
(boerderij)
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
minder last van astma hebben dan 'hoogwaardig' gehuisveste kasplantjes,
terwijl in de verste verte geen zwaar verkeer of industrie als
schuldige
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
valt aan te wijzen?
Wat een onzin. In Oostelijk Duitsland komt minder astma voor dan in de
rest van Duitsland. De grootste veroorzaker van astma is een allergie
voor huisstofmijt.
Je kakelt wel, maar je legt geen eieren.
En waar komt die huisstofmijt vandaan, lieverd?
Uit slecht-geisoleerde slaapkamers zonder verwarming, of uit hermetisch
afgesloten kamers met?
De huisstifmijt komt overal voor. Zelfs in jouw vijfdehands
Sjonniebak.
Nee lieverd, de huisstofmijt kan heel slecht tegen kou & ventilatie.
Maar dit toont weer fraai aan dat lieden zoals jij het echte nieuws bar
slecht lezen, want zeer recent is nl. nog vastgesteld dat het na het slapen
openslaan/afkoelen van bedden de huisstofmijt een forse poot dwars zet.
Als je de huisstofmijt kan verjagen met deze middelen, betekent dat
hij daar voor komt.
Post by -=BH=-
Post by Supergonzo,
Maar volgens jou lag het toch aan de zware industrie in
Oost Duitsland?
Nee, het ligt aan het stelselmatig ziekelijk bewust vals interpreteren van
data door de ecomaffia.
Natuurlijk. Gelukkig hebben we de ecofascist MarkerinKKK die ons de
weg wijst.
Post by -=BH=-
Met diezelfde data kan ik nl. beweren dat het sluiten van bruinkoolmijnen
slecht is voor de bronchieen.
Natuurlijk. De val van het communisme heeft een daling van astma
veroorzaakt.

Maar toch komt astma veel minder voor in Oost Duitsland.
Willem-Jan Markerink
2005-02-20 16:31:26 UTC
Permalink
Post by Supergonzo,
On 20 Feb 2005 13:57:03 GMT, "Willem-Jan Markerink"
Post by -=BH=-
Post by Supergonzo,
On 20 Feb 2005 06:21:37 GMT, "Willem-Jan Markerink"
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
On 19 Feb 2005 20:14:36 GMT, "Willem-Jan Markerink"
Post by Willem-Jan Markerink
Post by -=BH=-
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Willem-Jan Markerink
Je kent de merkwaardige toename in astma nadat in BRD de
bruinkoolovens dichtgingen he?
Bron?
Oorzaak was de in korte tijd veel beter wordende huisvesting, met
meer
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by -=BH=-
Post by Willem-Jan Markerink
isolatie, minder ventilatie.
--
Bye,
Willem-Jan Markerink
Het had dus, in tegenstelling tot je suggestieve opmerking, ("Je kent
de
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by -=BH=-
merkwaardige toename in astma nadat in BRD de bruinkoolovens
dichtgingen he?") in het geheel niets te maken met het sluiten van
de bruinkoolovens.
Je haalt er wel meer oneigenlijke argumenten bij om je gelijk te
halen,
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by -=BH=-
merk ik....
Wil je erg graag winnen of zo?
-=BH=-
Het liggie gaat niet branden bij jou he?
Wat nu als er helemaal geen bruinkoolovens waren gesloten?
Zou die isolatie-astma dan ooit aan het licht zijn gekomen?
En wist je dat kinderen die in een stoffige omgeving opgroeien
(boerderij)
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
minder last van astma hebben dan 'hoogwaardig' gehuisveste
kasplantjes, terwijl in de verste verte geen zwaar verkeer of
industrie als
schuldige
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
valt aan te wijzen?
Wat een onzin. In Oostelijk Duitsland komt minder astma voor dan in
de rest van Duitsland. De grootste veroorzaker van astma is een
allergie voor huisstofmijt.
Je kakelt wel, maar je legt geen eieren.
En waar komt die huisstofmijt vandaan, lieverd?
Uit slecht-geisoleerde slaapkamers zonder verwarming, of uit
hermetisch afgesloten kamers met?
De huisstifmijt komt overal voor. Zelfs in jouw vijfdehands
Sjonniebak.
Nee lieverd, de huisstofmijt kan heel slecht tegen kou & ventilatie.
Maar dit toont weer fraai aan dat lieden zoals jij het echte nieuws bar
slecht lezen, want zeer recent is nl. nog vastgesteld dat het na het
slapen openslaan/afkoelen van bedden de huisstofmijt een forse poot
dwars zet.
Als je de huisstofmijt kan verjagen met deze middelen, betekent dat
hij daar voor komt.
Oh, als je zo achterlijk bent te denken dat dat beestje ergens in het
geheel *niet* voorkomt dan kunnen we de discussie beter staken.
Post by Supergonzo,
Post by -=BH=-
Post by Supergonzo,
Maar volgens jou lag het toch aan de zware industrie in
Oost Duitsland?
Nee, het ligt aan het stelselmatig ziekelijk bewust vals interpreteren
van data door de ecomaffia.
Natuurlijk. Gelukkig hebben we de ecofascist MarkerinKKK die ons de
weg wijst.
Post by -=BH=-
Met diezelfde data kan ik nl. beweren dat het sluiten van
bruinkoolmijnen slecht is voor de bronchieen.
Natuurlijk. De val van het communisme heeft een daling van astma
veroorzaakt.
Maar toch komt astma veel minder voor in Oost Duitsland.
Nope, meer.
--
Bye,

Willem-Jan Markerink

The desire to understand
is sometimes far less intelligent than
the inability to understand

<***@a1.nl>
[note: 'a-one' & 'en-el'!]
Supergonzo,
2005-02-20 16:35:57 UTC
Permalink
On 20 Feb 2005 16:31:26 GMT, "Willem-Jan Markerink"
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
On 20 Feb 2005 13:57:03 GMT, "Willem-Jan Markerink"
Post by -=BH=-
Post by Supergonzo,
On 20 Feb 2005 06:21:37 GMT, "Willem-Jan Markerink"
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
On 19 Feb 2005 20:14:36 GMT, "Willem-Jan Markerink"
Post by Willem-Jan Markerink
Post by -=BH=-
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Willem-Jan Markerink
Je kent de merkwaardige toename in astma nadat in BRD de
bruinkoolovens dichtgingen he?
Bron?
Oorzaak was de in korte tijd veel beter wordende huisvesting, met
meer
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by -=BH=-
Post by Willem-Jan Markerink
isolatie, minder ventilatie.
--
Bye,
Willem-Jan Markerink
Het had dus, in tegenstelling tot je suggestieve opmerking, ("Je kent
de
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by -=BH=-
merkwaardige toename in astma nadat in BRD de bruinkoolovens
dichtgingen he?") in het geheel niets te maken met het sluiten van
de bruinkoolovens.
Je haalt er wel meer oneigenlijke argumenten bij om je gelijk te
halen,
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by -=BH=-
merk ik....
Wil je erg graag winnen of zo?
-=BH=-
Het liggie gaat niet branden bij jou he?
Wat nu als er helemaal geen bruinkoolovens waren gesloten?
Zou die isolatie-astma dan ooit aan het licht zijn gekomen?
En wist je dat kinderen die in een stoffige omgeving opgroeien
(boerderij)
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
minder last van astma hebben dan 'hoogwaardig' gehuisveste
kasplantjes, terwijl in de verste verte geen zwaar verkeer of
industrie als
schuldige
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
valt aan te wijzen?
Wat een onzin. In Oostelijk Duitsland komt minder astma voor dan in
de rest van Duitsland. De grootste veroorzaker van astma is een
allergie voor huisstofmijt.
Je kakelt wel, maar je legt geen eieren.
En waar komt die huisstofmijt vandaan, lieverd?
Uit slecht-geisoleerde slaapkamers zonder verwarming, of uit
hermetisch afgesloten kamers met?
De huisstifmijt komt overal voor. Zelfs in jouw vijfdehands
Sjonniebak.
Nee lieverd, de huisstofmijt kan heel slecht tegen kou & ventilatie.
Maar dit toont weer fraai aan dat lieden zoals jij het echte nieuws bar
slecht lezen, want zeer recent is nl. nog vastgesteld dat het na het
slapen openslaan/afkoelen van bedden de huisstofmijt een forse poot
dwars zet.
Als je de huisstofmijt kan verjagen met deze middelen, betekent dat
hij daar voor komt.
Oh, als je zo achterlijk bent te denken dat dat beestje ergens in het
geheel *niet* voorkomt dan kunnen we de discussie beter staken.
Post by Supergonzo,
Post by -=BH=-
Post by Supergonzo,
Maar volgens jou lag het toch aan de zware industrie in
Oost Duitsland?
Nee, het ligt aan het stelselmatig ziekelijk bewust vals interpreteren
van data door de ecomaffia.
Natuurlijk. Gelukkig hebben we de ecofascist MarkerinKKK die ons de
weg wijst.
Post by -=BH=-
Met diezelfde data kan ik nl. beweren dat het sluiten van
bruinkoolmijnen slecht is voor de bronchieen.
Natuurlijk. De val van het communisme heeft een daling van astma
veroorzaakt.
Maar toch komt astma veel minder voor in Oost Duitsland.
Nope, meer.
http://www.pharm.uu.nl/ffwnl.htm?/artikel/onderzoek_allergie.htm

Kakel maar door, maar waar blijven de eieren
Willem-Jan Markerink
2005-02-20 17:05:42 UTC
Permalink
Post by Supergonzo,
On 20 Feb 2005 16:31:26 GMT, "Willem-Jan Markerink"
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
On 20 Feb 2005 13:57:03 GMT, "Willem-Jan Markerink"
Post by -=BH=-
Post by Supergonzo,
On 20 Feb 2005 06:21:37 GMT, "Willem-Jan Markerink"
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
On 19 Feb 2005 20:14:36 GMT, "Willem-Jan Markerink"
Post by Willem-Jan Markerink
Post by -=BH=-
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Willem-Jan Markerink
Je kent de merkwaardige toename in astma nadat in BRD de
bruinkoolovens dichtgingen he?
Bron?
Oorzaak was de in korte tijd veel beter wordende huisvesting, met
meer
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by -=BH=-
Post by Willem-Jan Markerink
isolatie, minder ventilatie.
--
Bye,
Willem-Jan Markerink
Het had dus, in tegenstelling tot je suggestieve opmerking, ("Je kent
de
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by -=BH=-
merkwaardige toename in astma nadat in BRD de bruinkoolovens
dichtgingen he?") in het geheel niets te maken met het sluiten van
de bruinkoolovens.
Je haalt er wel meer oneigenlijke argumenten bij om je gelijk te
halen,
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by -=BH=-
merk ik....
Wil je erg graag winnen of zo?
-=BH=-
Het liggie gaat niet branden bij jou he?
Wat nu als er helemaal geen bruinkoolovens waren gesloten?
Zou die isolatie-astma dan ooit aan het licht zijn gekomen?
En wist je dat kinderen die in een stoffige omgeving opgroeien
(boerderij)
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
minder last van astma hebben dan 'hoogwaardig' gehuisveste
kasplantjes, terwijl in de verste verte geen zwaar verkeer of
industrie als
schuldige
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
valt aan te wijzen?
Wat een onzin. In Oostelijk Duitsland komt minder astma voor dan in
de rest van Duitsland. De grootste veroorzaker van astma is een
allergie voor huisstofmijt.
Je kakelt wel, maar je legt geen eieren.
En waar komt die huisstofmijt vandaan, lieverd?
Uit slecht-geisoleerde slaapkamers zonder verwarming, of uit
hermetisch afgesloten kamers met?
De huisstifmijt komt overal voor. Zelfs in jouw vijfdehands
Sjonniebak.
Nee lieverd, de huisstofmijt kan heel slecht tegen kou & ventilatie.
Maar dit toont weer fraai aan dat lieden zoals jij het echte nieuws bar
slecht lezen, want zeer recent is nl. nog vastgesteld dat het na het
slapen openslaan/afkoelen van bedden de huisstofmijt een forse poot
dwars zet.
Als je de huisstofmijt kan verjagen met deze middelen, betekent dat
hij daar voor komt.
Oh, als je zo achterlijk bent te denken dat dat beestje ergens in het
geheel *niet* voorkomt dan kunnen we de discussie beter staken.
Post by Supergonzo,
Post by -=BH=-
Post by Supergonzo,
Maar volgens jou lag het toch aan de zware industrie in
Oost Duitsland?
Nee, het ligt aan het stelselmatig ziekelijk bewust vals interpreteren
van data door de ecomaffia.
Natuurlijk. Gelukkig hebben we de ecofascist MarkerinKKK die ons de
weg wijst.
Post by -=BH=-
Met diezelfde data kan ik nl. beweren dat het sluiten van
bruinkoolmijnen slecht is voor de bronchieen.
Natuurlijk. De val van het communisme heeft een daling van astma
veroorzaakt.
Maar toch komt astma veel minder voor in Oost Duitsland.
Nope, meer.
http://www.pharm.uu.nl/ffwnl.htm?/artikel/onderzoek_allergie.htm
Kakel maar door, maar waar blijven de eieren
Meer dan vroeger aldaar lieverd, maar minder dan elders.
Of dacht je dat alle oost-BRD huisvesting op slag gelijk getrokken is met
west-BRD?

Moeilijk he, statistieken?

En dat een 2e essentie van mijn betoog juist in de laatste regel van dat
artikel staat zal je wel niet eens zijn opgevallen....:))

xxxxxxxxx
onderzoek

Astma en allergie

Vies is gezond

Astma is de meest voorkomende chronische ziekte bij kinderen. Ongeveer één
op de tien kinderen en volwassenen heeft last van een aandoening aan de
luchtwegen zoals astma, chronische bronchitis of longemfyseem: dat is 1,6
miljoen Nederlanders.

De meeste kinderen en volwassenen met astma hebben last van allergieën. Wat
is een allergie? Ons lichaam komt met veel stoffen in aanraking.
Schadelijke stoffen worden zo snel mogelijk onschadelijk gemaakt door het
afweersysteem dat het lichaam beschermt. Dit mechanisme kan met behulp van
antistoffen het lichaam voor bepaalde bacteriën en virussen immuun maken.
Als het afweersysteem ook antistoffen maakt tegen onschadelijke stoffen,
spreken we van een allergie. De antistoffen blijven in het lichaam en
veroorzaken een schadelijke reactie als het lichaam opnieuw in contact komt
met die stof (allergeen). Die reactie treedt direct of soms pas uren later
op.
In de laatste 20 jaar is in de Westerse samenleving het aantal
astmapatiënten sterk toegenomen. Mogelijk is dit te wijten aan onze (te)
schone leefomgeving. Zo komt astma vaker voor in (voormalig) West-Duitsland
en Zweden dan in (voormalig) Oost-Duitsland en de Baltische staten.
Sommigen pleiten er daarom voor jonge kinderen via vaccins moedwillig te
infecteren om hun afweersysteem aan het werk te zetten. Dit vermindert
mogelijk de kans op het krijgen van astma op latere leeftijd.
--
Bye,

Willem-Jan Markerink

The desire to understand
is sometimes far less intelligent than
the inability to understand

<***@a1.nl>
[note: 'a-one' & 'en-el'!]
Supergonzo,
2005-02-20 17:15:43 UTC
Permalink
On 20 Feb 2005 17:05:42 GMT, "Willem-Jan Markerink"
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
On 20 Feb 2005 16:31:26 GMT, "Willem-Jan Markerink"
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
On 20 Feb 2005 13:57:03 GMT, "Willem-Jan Markerink"
Post by -=BH=-
Post by Supergonzo,
On 20 Feb 2005 06:21:37 GMT, "Willem-Jan Markerink"
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
On 19 Feb 2005 20:14:36 GMT, "Willem-Jan Markerink"
Post by Willem-Jan Markerink
Post by -=BH=-
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Willem-Jan Markerink
Je kent de merkwaardige toename in astma nadat in BRD de
bruinkoolovens dichtgingen he?
Bron?
Oorzaak was de in korte tijd veel beter wordende huisvesting,
met
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
Post by -=BH=-
meer
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by -=BH=-
Post by Willem-Jan Markerink
isolatie, minder ventilatie.
--
Bye,
Willem-Jan Markerink
Het had dus, in tegenstelling tot je suggestieve opmerking, ("Je kent
de
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by -=BH=-
merkwaardige toename in astma nadat in BRD de bruinkoolovens
dichtgingen he?") in het geheel niets te maken met het sluiten
van
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
Post by -=BH=-
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by -=BH=-
de bruinkoolovens.
Je haalt er wel meer oneigenlijke argumenten bij om je gelijk te
halen,
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by -=BH=-
merk ik....
Wil je erg graag winnen of zo?
-=BH=-
Het liggie gaat niet branden bij jou he?
Wat nu als er helemaal geen bruinkoolovens waren gesloten?
Zou die isolatie-astma dan ooit aan het licht zijn gekomen?
En wist je dat kinderen die in een stoffige omgeving opgroeien
(boerderij)
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
minder last van astma hebben dan 'hoogwaardig' gehuisveste
kasplantjes, terwijl in de verste verte geen zwaar verkeer of
industrie als
schuldige
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
valt aan te wijzen?
Wat een onzin. In Oostelijk Duitsland komt minder astma voor dan in
de rest van Duitsland. De grootste veroorzaker van astma is een
allergie voor huisstofmijt.
Je kakelt wel, maar je legt geen eieren.
En waar komt die huisstofmijt vandaan, lieverd?
Uit slecht-geisoleerde slaapkamers zonder verwarming, of uit
hermetisch afgesloten kamers met?
De huisstifmijt komt overal voor. Zelfs in jouw vijfdehands
Sjonniebak.
Nee lieverd, de huisstofmijt kan heel slecht tegen kou & ventilatie.
Maar dit toont weer fraai aan dat lieden zoals jij het echte nieuws bar
slecht lezen, want zeer recent is nl. nog vastgesteld dat het na het
slapen openslaan/afkoelen van bedden de huisstofmijt een forse poot
dwars zet.
Als je de huisstofmijt kan verjagen met deze middelen, betekent dat
hij daar voor komt.
Oh, als je zo achterlijk bent te denken dat dat beestje ergens in het
geheel *niet* voorkomt dan kunnen we de discussie beter staken.
Post by Supergonzo,
Post by -=BH=-
Post by Supergonzo,
Maar volgens jou lag het toch aan de zware industrie in
Oost Duitsland?
Nee, het ligt aan het stelselmatig ziekelijk bewust vals interpreteren
van data door de ecomaffia.
Natuurlijk. Gelukkig hebben we de ecofascist MarkerinKKK die ons de
weg wijst.
Post by -=BH=-
Met diezelfde data kan ik nl. beweren dat het sluiten van
bruinkoolmijnen slecht is voor de bronchieen.
Natuurlijk. De val van het communisme heeft een daling van astma
veroorzaakt.
Maar toch komt astma veel minder voor in Oost Duitsland.
Nope, meer.
http://www.pharm.uu.nl/ffwnl.htm?/artikel/onderzoek_allergie.htm
Kakel maar door, maar waar blijven de eieren
Meer dan vroeger aldaar lieverd, maar minder dan elders.
Of dacht je dat alle oost-BRD huisvesting op slag gelijk getrokken is met
west-BRD?
Moeilijk he, statistieken?
En dat een 2e essentie van mijn betoog juist in de laatste regel van dat
artikel staat zal je wel niet eens zijn opgevallen....:))
Zeg eikel, jij beweerde dat astma in Oost Duitsland meer voor komt dan
in West Duitsland. Ik lever je het bewijs dat het niet zo is en
verdomd jij draait het om alsof ik dat gezegd heb.

Moeilijk he, consistent redeneren en de feiten onder ogen zien?
Post by Willem-Jan Markerink
xxxxxxxxx
onderzoek
Astma en allergie
Vies is gezond
Astma is de meest voorkomende chronische ziekte bij kinderen. Ongeveer één
op de tien kinderen en volwassenen heeft last van een aandoening aan de
luchtwegen zoals astma, chronische bronchitis of longemfyseem: dat is 1,6
miljoen Nederlanders.
De meeste kinderen en volwassenen met astma hebben last van allergieën. Wat
is een allergie? Ons lichaam komt met veel stoffen in aanraking.
Schadelijke stoffen worden zo snel mogelijk onschadelijk gemaakt door het
afweersysteem dat het lichaam beschermt. Dit mechanisme kan met behulp van
antistoffen het lichaam voor bepaalde bacteriën en virussen immuun maken.
Als het afweersysteem ook antistoffen maakt tegen onschadelijke stoffen,
spreken we van een allergie. De antistoffen blijven in het lichaam en
veroorzaken een schadelijke reactie als het lichaam opnieuw in contact komt
met die stof (allergeen). Die reactie treedt direct of soms pas uren later
op.
In de laatste 20 jaar is in de Westerse samenleving het aantal
astmapatiënten sterk toegenomen. Mogelijk is dit te wijten aan onze (te)
schone leefomgeving. Zo komt astma vaker voor in (voormalig) West-Duitsland
en Zweden dan in (voormalig) Oost-Duitsland en de Baltische staten.
Sommigen pleiten er daarom voor jonge kinderen via vaccins moedwillig te
infecteren om hun afweersysteem aan het werk te zetten. Dit vermindert
mogelijk de kans op het krijgen van astma op latere leeftijd.
Willem-Jan Markerink
2005-02-20 17:24:10 UTC
Permalink
Post by Supergonzo,
On 20 Feb 2005 17:05:42 GMT, "Willem-Jan Markerink"
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
On 20 Feb 2005 16:31:26 GMT, "Willem-Jan Markerink"
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
On 20 Feb 2005 13:57:03 GMT, "Willem-Jan Markerink"
Post by -=BH=-
Post by Supergonzo,
On 20 Feb 2005 06:21:37 GMT, "Willem-Jan Markerink"
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
On 19 Feb 2005 20:14:36 GMT, "Willem-Jan Markerink"
Post by Willem-Jan Markerink
Post by -=BH=-
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Willem-Jan Markerink
Je kent de merkwaardige toename in astma nadat in BRD de
bruinkoolovens dichtgingen he?
Bron?
Oorzaak was de in korte tijd veel beter wordende huisvesting,
met
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
Post by -=BH=-
meer
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by -=BH=-
Post by Willem-Jan Markerink
isolatie, minder ventilatie.
--
Bye,
Willem-Jan Markerink
Het had dus, in tegenstelling tot je suggestieve opmerking, ("Je kent
de
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by -=BH=-
merkwaardige toename in astma nadat in BRD de bruinkoolovens
dichtgingen he?") in het geheel niets te maken met het sluiten
van
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
Post by -=BH=-
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by -=BH=-
de bruinkoolovens.
Je haalt er wel meer oneigenlijke argumenten bij om je gelijk te
halen,
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by -=BH=-
merk ik....
Wil je erg graag winnen of zo?
-=BH=-
Het liggie gaat niet branden bij jou he?
Wat nu als er helemaal geen bruinkoolovens waren gesloten?
Zou die isolatie-astma dan ooit aan het licht zijn gekomen?
En wist je dat kinderen die in een stoffige omgeving opgroeien
(boerderij)
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
minder last van astma hebben dan 'hoogwaardig' gehuisveste
kasplantjes, terwijl in de verste verte geen zwaar verkeer of
industrie als
schuldige
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
valt aan te wijzen?
Wat een onzin. In Oostelijk Duitsland komt minder astma voor dan
in de rest van Duitsland. De grootste veroorzaker van astma is
een allergie voor huisstofmijt.
Je kakelt wel, maar je legt geen eieren.
En waar komt die huisstofmijt vandaan, lieverd?
Uit slecht-geisoleerde slaapkamers zonder verwarming, of uit
hermetisch afgesloten kamers met?
De huisstifmijt komt overal voor. Zelfs in jouw vijfdehands
Sjonniebak.
Nee lieverd, de huisstofmijt kan heel slecht tegen kou & ventilatie.
Maar dit toont weer fraai aan dat lieden zoals jij het echte nieuws
bar slecht lezen, want zeer recent is nl. nog vastgesteld dat het na
het slapen openslaan/afkoelen van bedden de huisstofmijt een forse
poot dwars zet.
Als je de huisstofmijt kan verjagen met deze middelen, betekent dat
hij daar voor komt.
Oh, als je zo achterlijk bent te denken dat dat beestje ergens in het
geheel *niet* voorkomt dan kunnen we de discussie beter staken.
Post by Supergonzo,
Post by -=BH=-
Post by Supergonzo,
Maar volgens jou lag het toch aan de zware industrie in
Oost Duitsland?
Nee, het ligt aan het stelselmatig ziekelijk bewust vals
interpreteren van data door de ecomaffia.
Natuurlijk. Gelukkig hebben we de ecofascist MarkerinKKK die ons de
weg wijst.
Post by -=BH=-
Met diezelfde data kan ik nl. beweren dat het sluiten van
bruinkoolmijnen slecht is voor de bronchieen.
Natuurlijk. De val van het communisme heeft een daling van astma
veroorzaakt.
Maar toch komt astma veel minder voor in Oost Duitsland.
Nope, meer.
http://www.pharm.uu.nl/ffwnl.htm?/artikel/onderzoek_allergie.htm
Kakel maar door, maar waar blijven de eieren
Meer dan vroeger aldaar lieverd, maar minder dan elders.
Of dacht je dat alle oost-BRD huisvesting op slag gelijk getrokken is
met west-BRD?
Moeilijk he, statistieken?
En dat een 2e essentie van mijn betoog juist in de laatste regel van dat
artikel staat zal je wel niet eens zijn opgevallen....:))
Zeg eikel, jij beweerde dat astma in Oost Duitsland meer voor komt dan
in West Duitsland. Ik lever je het bewijs dat het niet zo is en
verdomd jij draait het om alsof ik dat gezegd heb.
Moeilijk he, consistent redeneren en de feiten onder ogen zien?
Helaas, ik acht mij niet verantwoordelijk voor jouw zwaar gebrekkige
leesvaardigheid:

xxxxxxx
Je kent de merkwaardige toename in astma nadat in BRD de
bruinkoolovens dichtgingen he?
xxxxxxx

Merk op dat ik hier wel degelijk over ovens sprak, niet over mijnen, en dat
ik over oost-BRD sprak, voor wie niet elke algemene ontwikkeling
ontbeert....:))

Feit blijft dat astma in oost-BRD toenam na '89.
Dat het daar nog steeds lager is dan in west-BRD doet daar niets aan af, en
is nog steeds geheel consistent met mijn betoog.
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
xxxxxxxxx
onderzoek
Astma en allergie
Vies is gezond
Astma is de meest voorkomende chronische ziekte bij kinderen. Ongeveer
één op de tien kinderen en volwassenen heeft last van een aandoening aan
de luchtwegen zoals astma, chronische bronchitis of longemfyseem: dat is
1,6 miljoen Nederlanders.
De meeste kinderen en volwassenen met astma hebben last van allergieën.
Wat is een allergie? Ons lichaam komt met veel stoffen in aanraking.
Schadelijke stoffen worden zo snel mogelijk onschadelijk gemaakt door
het afweersysteem dat het lichaam beschermt. Dit mechanisme kan met
behulp van antistoffen het lichaam voor bepaalde bacteriën en virussen
immuun maken. Als het afweersysteem ook antistoffen maakt tegen
onschadelijke stoffen, spreken we van een allergie. De antistoffen
blijven in het lichaam en veroorzaken een schadelijke reactie als het
lichaam opnieuw in contact komt met die stof (allergeen). Die reactie
treedt direct of soms pas uren later op.
In de laatste 20 jaar is in de Westerse samenleving het aantal
astmapatiënten sterk toegenomen. Mogelijk is dit te wijten aan onze (te)
schone leefomgeving. Zo komt astma vaker voor in (voormalig)
West-Duitsland en Zweden dan in (voormalig) Oost-Duitsland en de
Baltische staten. Sommigen pleiten er daarom voor jonge kinderen via
vaccins moedwillig te infecteren om hun afweersysteem aan het werk te
zetten. Dit vermindert mogelijk de kans op het krijgen van astma op
latere leeftijd.
--
Bye,

Willem-Jan Markerink

The desire to understand
is sometimes far less intelligent than
the inability to understand

<***@a1.nl>
[note: 'a-one' & 'en-el'!]
peter
2005-02-20 13:59:17 UTC
Permalink
Post by Willem-Jan Markerink
En wist je dat kinderen die in een stoffige omgeving opgroeien (boerderij)
minder last van astma hebben dan 'hoogwaardig' gehuisveste kasplantjes,
terwijl in de verste verte geen zwaar verkeer of industrie als schuldige
valt aan te wijzen?
We hebben het over roet uit diesels, niet over huisstof. Voor jou is
dat misschien hetzelfde?

--
peter
Willem-Jan Markerink
2005-02-20 14:03:22 UTC
Permalink
Post by peter
Post by Willem-Jan Markerink
En wist je dat kinderen die in een stoffige omgeving opgroeien (boerderij)
minder last van astma hebben dan 'hoogwaardig' gehuisveste kasplantjes,
terwijl in de verste verte geen zwaar verkeer of industrie als schuldige
valt aan te wijzen?
We hebben het over roet uit diesels, niet over huisstof. Voor jou is
dat misschien hetzelfde?
Ik constateer dat in oost-BRD de 'betere' huisvesting een tig keer grotere &
negatieve rol heeft gespeeld dan de positieve rol van de sluiting van
bruinkoolmijnen.
Ik zou graag zien dat men de correlatie 'huisvesting' cq 'woonhygiene' uit de
cijfers filtert, voordat men roeptoetert.
--
Bye,

Willem-Jan Markerink

The desire to understand
is sometimes far less intelligent than
the inability to understand

<***@a1.nl>
[note: 'a-one' & 'en-el'!]
Supergonzo,
2005-02-20 15:38:25 UTC
Permalink
On 20 Feb 2005 14:03:22 GMT, "Willem-Jan Markerink"
Post by Willem-Jan Markerink
Post by peter
Post by Willem-Jan Markerink
En wist je dat kinderen die in een stoffige omgeving opgroeien (boerderij)
minder last van astma hebben dan 'hoogwaardig' gehuisveste kasplantjes,
terwijl in de verste verte geen zwaar verkeer of industrie als schuldige
valt aan te wijzen?
We hebben het over roet uit diesels, niet over huisstof. Voor jou is
dat misschien hetzelfde?
Ik constateer dat in oost-BRD de 'betere' huisvesting een tig keer grotere &
negatieve rol heeft gespeeld dan de positieve rol van de sluiting van
bruinkoolmijnen.
Ik zou graag zien dat men de correlatie 'huisvesting' cq 'woonhygiene' uit de
cijfers filtert, voordat men roeptoetert.
Over roeptoeteren gesproken: de bruinkoolwinningen bestaan nog steeds.
Zowel in Oost als West Duitsland. Over de grens bij Roermond wordt nog
flink gegraven. Ook voorziet bruinkool nog in 11% van de
energievoorziening van Duitsland.

Hoe nu verder kakelen? Komen er nog eens eieren?
Willem-Jan Markerink
2005-02-20 16:32:02 UTC
Permalink
Post by Supergonzo,
On 20 Feb 2005 14:03:22 GMT, "Willem-Jan Markerink"
Post by Willem-Jan Markerink
Post by peter
Post by Willem-Jan Markerink
En wist je dat kinderen die in een stoffige omgeving opgroeien
(boerderij) minder last van astma hebben dan 'hoogwaardig' gehuisveste
kasplantjes, terwijl in de verste verte geen zwaar verkeer of
industrie als schuldige valt aan te wijzen?
We hebben het over roet uit diesels, niet over huisstof. Voor jou is
dat misschien hetzelfde?
Ik constateer dat in oost-BRD de 'betere' huisvesting een tig keer
grotere & negatieve rol heeft gespeeld dan de positieve rol van de
sluiting van bruinkoolmijnen.
Ik zou graag zien dat men de correlatie 'huisvesting' cq 'woonhygiene'
uit de cijfers filtert, voordat men roeptoetert.
Over roeptoeteren gesproken: de bruinkoolwinningen bestaan nog steeds.
Zowel in Oost als West Duitsland. Over de grens bij Roermond wordt nog
flink gegraven. Ook voorziet bruinkool nog in 11% van de
energievoorziening van Duitsland.
Hoe nu verder kakelen? Komen er nog eens eieren?
En hoe groot was dat percentage voordien, druiloor?
--
Bye,

Willem-Jan Markerink

The desire to understand
is sometimes far less intelligent than
the inability to understand

<***@a1.nl>
[note: 'a-one' & 'en-el'!]
Supergonzo,
2005-02-20 16:36:53 UTC
Permalink
On 20 Feb 2005 16:32:02 GMT, "Willem-Jan Markerink"
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
On 20 Feb 2005 14:03:22 GMT, "Willem-Jan Markerink"
Post by Willem-Jan Markerink
Post by peter
Post by Willem-Jan Markerink
En wist je dat kinderen die in een stoffige omgeving opgroeien
(boerderij) minder last van astma hebben dan 'hoogwaardig' gehuisveste
kasplantjes, terwijl in de verste verte geen zwaar verkeer of
industrie als schuldige valt aan te wijzen?
We hebben het over roet uit diesels, niet over huisstof. Voor jou is
dat misschien hetzelfde?
Ik constateer dat in oost-BRD de 'betere' huisvesting een tig keer
grotere & negatieve rol heeft gespeeld dan de positieve rol van de
sluiting van bruinkoolmijnen.
Ik zou graag zien dat men de correlatie 'huisvesting' cq 'woonhygiene'
uit de cijfers filtert, voordat men roeptoetert.
Over roeptoeteren gesproken: de bruinkoolwinningen bestaan nog steeds.
Zowel in Oost als West Duitsland. Over de grens bij Roermond wordt nog
flink gegraven. Ook voorziet bruinkool nog in 11% van de
energievoorziening van Duitsland.
Hoe nu verder kakelen? Komen er nog eens eieren?
En hoe groot was dat percentage voordien, druiloor?
Zeg ecofascist, jij had het over de *sluiting* van de bruinkoolmijnen.

Kortom je kakelt als een kip zonder kop.
Willem-Jan Markerink
2005-02-20 17:06:32 UTC
Permalink
Post by Supergonzo,
On 20 Feb 2005 16:32:02 GMT, "Willem-Jan Markerink"
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
On 20 Feb 2005 14:03:22 GMT, "Willem-Jan Markerink"
Post by Willem-Jan Markerink
Post by peter
Post by Willem-Jan Markerink
En wist je dat kinderen die in een stoffige omgeving opgroeien
(boerderij) minder last van astma hebben dan 'hoogwaardig'
gehuisveste
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by peter
Post by Willem-Jan Markerink
kasplantjes, terwijl in de verste verte geen zwaar verkeer of
industrie als schuldige valt aan te wijzen?
We hebben het over roet uit diesels, niet over huisstof. Voor jou is
dat misschien hetzelfde?
Ik constateer dat in oost-BRD de 'betere' huisvesting een tig keer
grotere & negatieve rol heeft gespeeld dan de positieve rol van de
sluiting van bruinkoolmijnen.
Ik zou graag zien dat men de correlatie 'huisvesting' cq 'woonhygiene'
uit de cijfers filtert, voordat men roeptoetert.
Over roeptoeteren gesproken: de bruinkoolwinningen bestaan nog steeds.
Zowel in Oost als West Duitsland. Over de grens bij Roermond wordt nog
flink gegraven. Ook voorziet bruinkool nog in 11% van de
energievoorziening van Duitsland.
Hoe nu verder kakelen? Komen er nog eens eieren?
En hoe groot was dat percentage voordien, druiloor?
Zeg ecofascist, jij had het over de *sluiting* van de bruinkoolmijnen.
Meer nog bruinkool-centrales.
Of dacht je dat men stof hapte uit de mijnen zelf?
Post by Supergonzo,
Kortom je kakelt als een kip zonder kop.
--
Bye,

Willem-Jan Markerink

The desire to understand
is sometimes far less intelligent than
the inability to understand

<***@a1.nl>
[note: 'a-one' & 'en-el'!]
Supergonzo,
2005-02-20 17:19:00 UTC
Permalink
On 20 Feb 2005 17:06:32 GMT, "Willem-Jan Markerink"
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
On 20 Feb 2005 16:32:02 GMT, "Willem-Jan Markerink"
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
On 20 Feb 2005 14:03:22 GMT, "Willem-Jan Markerink"
Post by Willem-Jan Markerink
Post by peter
Post by Willem-Jan Markerink
En wist je dat kinderen die in een stoffige omgeving opgroeien
(boerderij) minder last van astma hebben dan 'hoogwaardig'
gehuisveste
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by peter
Post by Willem-Jan Markerink
kasplantjes, terwijl in de verste verte geen zwaar verkeer of
industrie als schuldige valt aan te wijzen?
We hebben het over roet uit diesels, niet over huisstof. Voor jou is
dat misschien hetzelfde?
Ik constateer dat in oost-BRD de 'betere' huisvesting een tig keer
grotere & negatieve rol heeft gespeeld dan de positieve rol van de
sluiting van bruinkoolmijnen.
Ik zou graag zien dat men de correlatie 'huisvesting' cq 'woonhygiene'
uit de cijfers filtert, voordat men roeptoetert.
Over roeptoeteren gesproken: de bruinkoolwinningen bestaan nog steeds.
Zowel in Oost als West Duitsland. Over de grens bij Roermond wordt nog
flink gegraven. Ook voorziet bruinkool nog in 11% van de
energievoorziening van Duitsland.
Hoe nu verder kakelen? Komen er nog eens eieren?
En hoe groot was dat percentage voordien, druiloor?
Zeg ecofascist, jij had het over de *sluiting* van de bruinkoolmijnen.
Meer nog bruinkool-centrales.
Of dacht je dat men stof hapte uit de mijnen zelf?
Jij had het over de sluiting van de bruinkool *mijnen* , ecofascist.
Nu begin jij over centrales. Nu die zijn er ook nog steeds. Net zoals
heel veel Ossies nog gewoon op bruinkool stoken.

Kortom, jij kletst, zoals gewoonlijk, weer eens als een kip zonder
kop. Zeker een aanhanger van Geurt Wilders?
Willem-Jan Markerink
2005-02-20 17:25:13 UTC
Permalink
Post by Supergonzo,
On 20 Feb 2005 17:06:32 GMT, "Willem-Jan Markerink"
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
On 20 Feb 2005 16:32:02 GMT, "Willem-Jan Markerink"
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
On 20 Feb 2005 14:03:22 GMT, "Willem-Jan Markerink"
Post by Willem-Jan Markerink
Post by peter
Post by Willem-Jan Markerink
En wist je dat kinderen die in een stoffige omgeving opgroeien
(boerderij) minder last van astma hebben dan 'hoogwaardig'
gehuisveste
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by peter
Post by Willem-Jan Markerink
kasplantjes, terwijl in de verste verte geen zwaar verkeer of
industrie als schuldige valt aan te wijzen?
We hebben het over roet uit diesels, niet over huisstof. Voor jou is
dat misschien hetzelfde?
Ik constateer dat in oost-BRD de 'betere' huisvesting een tig keer
grotere & negatieve rol heeft gespeeld dan de positieve rol van de
sluiting van bruinkoolmijnen.
Ik zou graag zien dat men de correlatie 'huisvesting' cq
'woonhygiene'
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
uit de cijfers filtert, voordat men roeptoetert.
Over roeptoeteren gesproken: de bruinkoolwinningen bestaan nog steeds.
Zowel in Oost als West Duitsland. Over de grens bij Roermond wordt nog
flink gegraven. Ook voorziet bruinkool nog in 11% van de
energievoorziening van Duitsland.
Hoe nu verder kakelen? Komen er nog eens eieren?
En hoe groot was dat percentage voordien, druiloor?
Zeg ecofascist, jij had het over de *sluiting* van de bruinkoolmijnen.
Meer nog bruinkool-centrales.
Of dacht je dat men stof hapte uit de mijnen zelf?
Jij had het over de sluiting van de bruinkool *mijnen* , ecofascist.
Nee, *ovens*, sukkel.
Post by Supergonzo,
Nu begin jij over centrales. Nu die zijn er ook nog steeds.
Maar veel minder.
Post by Supergonzo,
Net zoals
heel veel Ossies nog gewoon op bruinkool stoken.
Maar veel minder.
Post by Supergonzo,
Kortom, jij kletst, zoals gewoonlijk, weer eens als een kip zonder
kop. Zeker een aanhanger van Geurt Wilders?
--
Bye,

Willem-Jan Markerink

The desire to understand
is sometimes far less intelligent than
the inability to understand

<***@a1.nl>
[note: 'a-one' & 'en-el'!]
Supergonzo,
2005-02-20 17:31:09 UTC
Permalink
On 20 Feb 2005 17:25:13 GMT, "Willem-Jan Markerink"
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
On 20 Feb 2005 17:06:32 GMT, "Willem-Jan Markerink"
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
On 20 Feb 2005 16:32:02 GMT, "Willem-Jan Markerink"
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
On 20 Feb 2005 14:03:22 GMT, "Willem-Jan Markerink"
Post by Willem-Jan Markerink
Post by peter
Post by Willem-Jan Markerink
En wist je dat kinderen die in een stoffige omgeving opgroeien
(boerderij) minder last van astma hebben dan 'hoogwaardig'
gehuisveste
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by peter
Post by Willem-Jan Markerink
kasplantjes, terwijl in de verste verte geen zwaar verkeer of
industrie als schuldige valt aan te wijzen?
We hebben het over roet uit diesels, niet over huisstof. Voor jou
is
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by peter
dat misschien hetzelfde?
Ik constateer dat in oost-BRD de 'betere' huisvesting een tig keer
grotere & negatieve rol heeft gespeeld dan de positieve rol van de
sluiting van bruinkoolmijnen.
Ik zou graag zien dat men de correlatie 'huisvesting' cq
'woonhygiene'
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
uit de cijfers filtert, voordat men roeptoetert.
Over roeptoeteren gesproken: de bruinkoolwinningen bestaan nog
steeds.
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
Zowel in Oost als West Duitsland. Over de grens bij Roermond wordt
nog
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
flink gegraven. Ook voorziet bruinkool nog in 11% van de
energievoorziening van Duitsland.
Hoe nu verder kakelen? Komen er nog eens eieren?
En hoe groot was dat percentage voordien, druiloor?
Zeg ecofascist, jij had het over de *sluiting* van de bruinkoolmijnen.
Meer nog bruinkool-centrales.
Of dacht je dat men stof hapte uit de mijnen zelf?
Jij had het over de sluiting van de bruinkool *mijnen* , ecofascist.
Nee, *ovens*, sukkel.
<q WJM>
Ik constateer dat in oost-BRD de 'betere' huisvesting een tig keer
grotere & negatieve rol heeft gespeeld dan de positieve rol van de
sluiting van bruinkoolmijnen.
</q MJM>
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
Nu begin jij over centrales. Nu die zijn er ook nog steeds.
Maar veel minder.
Post by Supergonzo,
Net zoals
heel veel Ossies nog gewoon op bruinkool stoken.
Maar veel minder.
Post by Supergonzo,
Kortom, jij kletst, zoals gewoonlijk, weer eens als een kip zonder
kop. Zeker een aanhanger van Geurt Wilders?
Waar blijven de eieren nu, kakelaar?
Willem-Jan Markerink
2005-02-20 20:17:48 UTC
Permalink
Post by Supergonzo,
On 20 Feb 2005 17:25:13 GMT, "Willem-Jan Markerink"
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
On 20 Feb 2005 17:06:32 GMT, "Willem-Jan Markerink"
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
On 20 Feb 2005 16:32:02 GMT, "Willem-Jan Markerink"
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
On 20 Feb 2005 14:03:22 GMT, "Willem-Jan Markerink"
Post by Willem-Jan Markerink
Post by peter
Post by Willem-Jan Markerink
En wist je dat kinderen die in een stoffige omgeving opgroeien
(boerderij) minder last van astma hebben dan 'hoogwaardig'
gehuisveste
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by peter
Post by Willem-Jan Markerink
kasplantjes, terwijl in de verste verte geen zwaar verkeer of
industrie als schuldige valt aan te wijzen?
We hebben het over roet uit diesels, niet over huisstof. Voor jou
is
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by peter
dat misschien hetzelfde?
Ik constateer dat in oost-BRD de 'betere' huisvesting een tig keer
grotere & negatieve rol heeft gespeeld dan de positieve rol van de
sluiting van bruinkoolmijnen.
Ik zou graag zien dat men de correlatie 'huisvesting' cq
'woonhygiene'
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
uit de cijfers filtert, voordat men roeptoetert.
Over roeptoeteren gesproken: de bruinkoolwinningen bestaan nog
steeds.
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
Zowel in Oost als West Duitsland. Over de grens bij Roermond wordt
nog
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
flink gegraven. Ook voorziet bruinkool nog in 11% van de
energievoorziening van Duitsland.
Hoe nu verder kakelen? Komen er nog eens eieren?
En hoe groot was dat percentage voordien, druiloor?
Zeg ecofascist, jij had het over de *sluiting* van de
bruinkoolmijnen.
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Meer nog bruinkool-centrales.
Of dacht je dat men stof hapte uit de mijnen zelf?
Jij had het over de sluiting van de bruinkool *mijnen* , ecofascist.
Nee, *ovens*, sukkel.
<q WJM>
Ik constateer dat in oost-BRD de 'betere' huisvesting een tig keer
grotere & negatieve rol heeft gespeeld dan de positieve rol van de
sluiting van bruinkoolmijnen.
</q MJM>
Dat was niet de eerste stelling, en er *zijn* mijnen gesloten....
(is dagbouw, die continue *moet* verplaatsen, dus zo moeilijk verkoopbaar
is zo'n sluiting niet)
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
Nu begin jij over centrales. Nu die zijn er ook nog steeds.
Maar veel minder.
Post by Supergonzo,
Net zoals
heel veel Ossies nog gewoon op bruinkool stoken.
Maar veel minder.
Post by Supergonzo,
Kortom, jij kletst, zoals gewoonlijk, weer eens als een kip zonder
kop. Zeker een aanhanger van Geurt Wilders?
Waar blijven de eieren nu, kakelaar?
--
Bye,

Willem-Jan Markerink

The desire to understand
is sometimes far less intelligent than
the inability to understand

<***@a1.nl>
[note: 'a-one' & 'en-el'!]
Willem-Jan Markerink
2005-02-20 17:26:51 UTC
Permalink
Post by Supergonzo,
On 20 Feb 2005 17:06:32 GMT, "Willem-Jan Markerink"
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
On 20 Feb 2005 16:32:02 GMT, "Willem-Jan Markerink"
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
On 20 Feb 2005 14:03:22 GMT, "Willem-Jan Markerink"
Post by Willem-Jan Markerink
Post by peter
Post by Willem-Jan Markerink
En wist je dat kinderen die in een stoffige omgeving opgroeien
(boerderij) minder last van astma hebben dan 'hoogwaardig'
gehuisveste
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by peter
Post by Willem-Jan Markerink
kasplantjes, terwijl in de verste verte geen zwaar verkeer of
industrie als schuldige valt aan te wijzen?
We hebben het over roet uit diesels, niet over huisstof. Voor jou is
dat misschien hetzelfde?
Ik constateer dat in oost-BRD de 'betere' huisvesting een tig keer
grotere & negatieve rol heeft gespeeld dan de positieve rol van de
sluiting van bruinkoolmijnen.
Ik zou graag zien dat men de correlatie 'huisvesting' cq
'woonhygiene'
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
Post by Willem-Jan Markerink
uit de cijfers filtert, voordat men roeptoetert.
Over roeptoeteren gesproken: de bruinkoolwinningen bestaan nog steeds.
Zowel in Oost als West Duitsland. Over de grens bij Roermond wordt nog
flink gegraven. Ook voorziet bruinkool nog in 11% van de
energievoorziening van Duitsland.
Hoe nu verder kakelen? Komen er nog eens eieren?
En hoe groot was dat percentage voordien, druiloor?
Zeg ecofascist, jij had het over de *sluiting* van de bruinkoolmijnen.
Meer nog bruinkool-centrales.
Of dacht je dat men stof hapte uit de mijnen zelf?
Jij had het over de sluiting van de bruinkool *mijnen* , ecofascist.
Nu begin jij over centrales. Nu die zijn er ook nog steeds. Net zoals
heel veel Ossies nog gewoon op bruinkool stoken.
Kortom, jij kletst, zoals gewoonlijk, weer eens als een kip zonder
kop. Zeker een aanhanger van Geurt Wilders?
Oh btw sluiting: je weet dat BRD met Kyoto smokkelt door de sluiting van
diezelfde bruinkoolovens mee te nemen? (want na 1990, de ijkdatum voor
Kyoto).
--
Bye,

Willem-Jan Markerink

The desire to understand
is sometimes far less intelligent than
the inability to understand

<***@a1.nl>
[note: 'a-one' & 'en-el'!]
Supergonzo,
2005-02-20 17:33:21 UTC
Permalink
On 20 Feb 2005 17:26:51 GMT, "Willem-Jan Markerink"
Post by Willem-Jan Markerink
Oh btw sluiting: je weet dat BRD met Kyoto smokkelt door de sluiting van
diezelfde bruinkoolovens mee te nemen? (want na 1990, de ijkdatum voor
Kyoto).
Hoezo smokkel? Na 1990 zijn toch ook een hoop zwaarvervuilende auto's
naar de schroothoop gegaan?

Kortom, je ijlt weer.
Willem-Jan Markerink
2005-02-20 20:18:52 UTC
Permalink
Post by Supergonzo,
On 20 Feb 2005 17:26:51 GMT, "Willem-Jan Markerink"
Post by Willem-Jan Markerink
Oh btw sluiting: je weet dat BRD met Kyoto smokkelt door de sluiting van
diezelfde bruinkoolovens mee te nemen? (want na 1990, de ijkdatum voor
Kyoto).
Hoezo smokkel? Na 1990 zijn toch ook een hoop zwaarvervuilende auto's
naar de schroothoop gegaan?
Maar dat zet in het geheel geen zoden aan de dijk, superdombo....het
wegverkeer is een druppel op de gloeiende plaat.
Post by Supergonzo,
Kortom, je ijlt weer.
--
Bye,

Willem-Jan Markerink

The desire to understand
is sometimes far less intelligent than
the inability to understand

<***@a1.nl>
[note: 'a-one' & 'en-el'!]
Supergonzo,
2005-02-20 20:49:25 UTC
Permalink
On 20 Feb 2005 20:18:52 GMT, "Willem-Jan Markerink"
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Supergonzo,
On 20 Feb 2005 17:26:51 GMT, "Willem-Jan Markerink"
Post by Willem-Jan Markerink
Oh btw sluiting: je weet dat BRD met Kyoto smokkelt door de sluiting van
diezelfde bruinkoolovens mee te nemen? (want na 1990, de ijkdatum voor
Kyoto).
Hoezo smokkel? Na 1990 zijn toch ook een hoop zwaarvervuilende auto's
naar de schroothoop gegaan?
Maar dat zet in het geheel geen zoden aan de dijk, superdombo....het
wegverkeer is een druppel op de gloeiende plaat.
Post by Supergonzo,
Kortom, je ijlt weer.
Blijf maar lekker doorijlen, ecofascist.

nra.org
2005-02-20 08:33:56 UTC
Permalink
Post by Johannes
Post by peter
http://www.vrom.nl/pagina.html?id=17804
`Ik wil niet dat het aandeel diesel bij de verkoop van nieuwe auto's
verder toeneemt. Daarom voel ik veel voor het verhogen van de
dieselaccijns. Dat is eerlijk, want diesel is een grote vervuiler, en
relatief goedkoop.
Als de staatssecretaris het aandeel diesel wil terugdringen, zou hij LPG
beter kunnen subsidiëren. Procentueel gezien is deze relatief schone
brandstof verreweg het meest in prijs gestegen de laatste jaren. Geen wonder
dat de in Nederland hoogstaande en ver geëvolueerde LPG-branche
(ontwikkeling, fabricage en inbouw) de laatste jaren wat in het slop zit.
Ook dit deel van de economie zou met een betere stimulering van LPG weer een
"injectie" kunnen krijgen. Daarmee kan Nederland ook deze hoogstaande
techniek beter exporteren, zodat ook internationaal betere resultaten worden
geboekt bij het schoner maken van het verkeer.
Mensen, gewoon bij de ALDI tanken. Zonnebloemolie kost daar nu E0,59
per liter. Bij de meeste diesels kun je zonder aanpassingen aan de
motor 25-50 % plantaardige olie bijmengen. Vooral de oudere modellen
(bijv Mercedes) lopen hier uitstekend op.
Zie : www.fmso.de www.rerorust.de
Anneke Andriessen
2005-02-18 11:05:40 UTC
Permalink
Post by peter
Post by Willem-Jan Markerink
Oostenrijk 80%, FR 70%, overig bijna allemaal boven de 50%, vs NL met een
ziekelijke 25%....waanzin.
En ronduit schofterig in een EU die vrij verkeer van
goederen/diensten/personen voorstaat....groteske marktverstoring middels
ecofascistische leugens & bedrog.
(en de kwakbollen in Den Haag, Hofstra voorop, schieten gelijk weer in de
Pavlov-verdediging met hun zuigende ongelimiteerde kilometerheffing)
Diesel is als brandstof bepaald niet onomstreden. Vanwaar dan jouw
fixatie op dit product?
http://www.vrom.nl/pagina.html?id=17804
`Ik wil niet dat het aandeel diesel bij de verkoop van nieuwe auto's
verder toeneemt.
Van Geel is een planoloog die geen centen heeft om de benzineprijs te laten
zakken. Als je dus over een jaar of wat tweedehands iets met een diesel met
roetfilter wil hebben van een jaartje of wat oud: Importeren.
Waar ligt het omslagpunt diesel/benzine?

A.
theo1610
2005-02-18 11:46:14 UTC
Permalink
Post by peter
Post by Willem-Jan Markerink
Oostenrijk 80%, FR 70%, overig bijna allemaal boven de 50%, vs NL met een
ziekelijke 25%....waanzin.
En ronduit schofterig in een EU die vrij verkeer van
goederen/diensten/personen voorstaat....groteske marktverstoring middels
ecofascistische leugens & bedrog.
(en de kwakbollen in Den Haag, Hofstra voorop, schieten gelijk weer in de
Pavlov-verdediging met hun zuigende ongelimiteerde kilometerheffing)
Diesel is als brandstof bepaald niet onomstreden. Vanwaar dan jouw
fixatie op dit product?
http://www.vrom.nl/pagina.html?id=17804
`Ik wil niet dat het aandeel diesel bij de verkoop van nieuwe auto's
verder toeneemt. Daarom voel ik veel voor het verhogen van de
dieselaccijns. Dat is eerlijk, want diesel is een grote vervuiler, en
relatief goedkoop. Dieselrijders betalen, in tegenstelling tot
eigenaars van nieuwe benzineauto's, te weinig voor de milieuschade die
ze aanrichten. Dat geldt ook voor vrachtwagens. Zo lang er per jaar 5
duizend mensen voortijdig overlijden, doordat ze door het verkeer
vervuilde lucht in moeten ademen, is dat niet te verkopen. De
maatschappelijke kosten van diesel moeten dus in de prijs tot
uitdrukking komen.
Voertuigen die op diesel rijden, moeten sowieso veel schoner worden.
Dat kan via aanscherping van de Europese normen en daar zal ik dan ook
op aandringen. Over mijn inzet op dat EU-bronbeleid is binnenkort, ik
denk eind mei, meer te lezen in de "Nota Verkeersemissies". Verder
vind ik dat steden vieze vrachtwagens, bussen en taxi's met
dieselmotoren buiten hun stadsgrenzen moeten houden.
Bovendien wil ik het gebruik van biobrandstoffen fiscaal stimuleren.
Biobrandstoffen zijn belangrijk om de klimaatverandering tegen te
kunnen gaan. In het "Belastingplan 2005" kunt u de concrete
vergroeningsvoorstellen van het kabinet verwachten.`
Van Geel draagt zorg voor zwavelvrije diesel (van shell) ?

-

Burocraten zijn goed voor papier-maché.

"Lievebeheersbeestjes"
m***@panic.xx.tudelft.nl
2005-02-18 11:52:54 UTC
Permalink
Post by peter
Diesel is als brandstof bepaald niet onomstreden. Vanwaar dan jouw
fixatie op dit product?
Elke brandstof is bepaald niet onomstreden... Een andere brandstof, die
een dieselmotor veel schoner kan laten draaien, en ook in benzinemotoren
wordt toegepast, namelijk LPG, is ook omstreden. Zo ook bijna elke
andere krachtstof.

---
Met vriendelijke groet,

Maarten Bakker.
Willem-Jan Markerink
2005-02-18 14:07:48 UTC
Permalink
Post by m***@panic.xx.tudelft.nl
Post by peter
Diesel is als brandstof bepaald niet onomstreden. Vanwaar dan jouw
fixatie op dit product?
Elke brandstof is bepaald niet onomstreden... Een andere brandstof, die
een dieselmotor veel schoner kan laten draaien, en ook in benzinemotoren
wordt toegepast, namelijk LPG, is ook omstreden. Zo ook bijna elke
andere krachtstof.
---
Met vriendelijke groet,
Maarten Bakker.
De ellende is alleen dat de strijd uitsluitend via de zak van de automobilist
wordt uitgevochtend, en altijd middels accijns-verhogingen, nooit
verlagingen.
En dat is ook de enige reden dat de automotive-tax junk (ook wel staat
genoemd) nu bijna in blinde paniek die kilometerheffing er door wil drukken,
want alleen die kan ongelimiteerd worden opgeschroefd, zonder grens-effecten
als bij accijns, en zonder EU-gegrom zoals bij BPM.
--
Bye,

Willem-Jan Markerink

The desire to understand
is sometimes far less intelligent than
the inability to understand

<***@a1.nl>
[note: 'a-one' & 'en-el'!]
peter
2005-02-18 14:14:53 UTC
Permalink
Post by m***@panic.xx.tudelft.nl
Elke brandstof is bepaald niet onomstreden... Een andere brandstof, die
een dieselmotor veel schoner kan laten draaien, en ook in benzinemotoren
wordt toegepast, namelijk LPG, is ook omstreden. Zo ook bijna elke
andere krachtstof.
Markering denkt er anders over, gezien zijn tirade. Vandaar mijn
reactie.

--
peter
m***@panic.xx.tudelft.nl
2005-02-18 20:22:48 UTC
Permalink
Post by peter
Post by m***@panic.xx.tudelft.nl
Elke brandstof is bepaald niet onomstreden... Een andere brandstof, die
een dieselmotor veel schoner kan laten draaien, en ook in benzinemotoren
wordt toegepast, namelijk LPG, is ook omstreden. Zo ook bijna elke
andere krachtstof.
Markering denkt er anders over, gezien zijn tirade. Vandaar mijn
reactie.
Mijn punt, en ik denk ook het zijne, is dus dat je bij elke brandstof
wel een ziekte of een gevaar kan vinden. De oplossing ligt dus in zo min
mogelijk gebruiken, dus ook ruimtelijke ordening onder de loupe nemen en
het openbaar vervoer. Dan vervalt de "noodzaak" tot "auto'tje pesten",
zeker indien je nu doet wat technisch mogelijk is en dus LPG en Diesel,
los maar zeker ook in combinatie met elkaar, promoot. Ook bijmengen
van biodiesel is nuttig maar nog niet aantrekkelijk. Een klein LPG
tankje in een Dieselauto monteren klinkt nog steeds minimaal even
haalbaar als een roetfilter. Laat men de norm stellen aan uitstoot, niet
aan hoe deze behaald moet worden. Zo kan je dezelfde korting die je
bij montage van een roetfilter geeft, ook geven aan mensen die LPG
monteren of minder gaan rijden.

---
Met vriendelijke groet,

Maarten Bakker.
Willem-Jan Markerink
2005-02-18 14:04:36 UTC
Permalink
Post by peter
Post by Willem-Jan Markerink
Oostenrijk 80%, FR 70%, overig bijna allemaal boven de 50%, vs NL met een
ziekelijke 25%....waanzin.
En ronduit schofterig in een EU die vrij verkeer van
goederen/diensten/personen voorstaat....groteske marktverstoring middels
ecofascistische leugens & bedrog.
(en de kwakbollen in Den Haag, Hofstra voorop, schieten gelijk weer in de
Pavlov-verdediging met hun zuigende ongelimiteerde kilometerheffing)
Diesel is als brandstof bepaald niet onomstreden. Vanwaar dan jouw
fixatie op dit product?
http://www.vrom.nl/pagina.html?id=17804
`Ik wil niet dat het aandeel diesel bij de verkoop van nieuwe auto's
verder toeneemt. Daarom voel ik veel voor het verhogen van de
dieselaccijns. Dat is eerlijk, want diesel is een grote vervuiler, en
relatief goedkoop. Dieselrijders betalen, in tegenstelling tot
eigenaars van nieuwe benzineauto's, te weinig voor de milieuschade die
ze aanrichten. Dat geldt ook voor vrachtwagens. Zo lang er per jaar 5
duizend mensen voortijdig overlijden, doordat ze door het verkeer
vervuilde lucht in moeten ademen, is dat niet te verkopen. De
maatschappelijke kosten van diesel moeten dus in de prijs tot
uitdrukking komen.
Voertuigen die op diesel rijden, moeten sowieso veel schoner worden.
Dat kan via aanscherping van de Europese normen en daar zal ik dan ook
op aandringen. Over mijn inzet op dat EU-bronbeleid is binnenkort, ik
denk eind mei, meer te lezen in de "Nota Verkeersemissies". Verder
vind ik dat steden vieze vrachtwagens, bussen en taxi's met
dieselmotoren buiten hun stadsgrenzen moeten houden.
Bovendien wil ik het gebruik van biobrandstoffen fiscaal stimuleren.
Biobrandstoffen zijn belangrijk om de klimaatverandering tegen te
kunnen gaan. In het "Belastingplan 2005" kunt u de concrete
vergroeningsvoorstellen van het kabinet verwachten.`
--
peter
Diesel is *HET* wapen in verlaging van CO2.
Bijna de helft minder.
En met iets simpels als LPG-boost wordt roetuitstoot bijna nul, en neemt
het rendement nog eens extra toe (de enige reden waarom het op vrachtwagens
wordt toegepast!).

Maar in dit land heft men liever, dan dat men daadwerkelijk wat doet.
--
Bye,

Willem-Jan Markerink

The desire to understand
is sometimes far less intelligent than
the inability to understand

<***@a1.nl>
[note: 'a-one' & 'en-el'!]
Frank Struijs
2005-02-18 14:42:32 UTC
Permalink
Post by Willem-Jan Markerink
Diesel is *HET* wapen in verlaging van CO2.
Bijna de helft minder.
Kun je dat onderbouwen?

Wanneer ik bijvoorbeeld op de website van Renault kijk vind ik de volgende
gegevens m.b.t. CO2 uitstoot:

Renault Megane Grand Tour

1.6 16v 115 PK: 164 g/km CO2
1.9 DCi 120 PK: 141 g/km CO2

Hoezo de helft?

Gr,
Frank

Trouwens, die 1.6 16v op LPG heeft praktisch dezelfde CO2 uitstoot als de
1.9 DCi
Willem-Jan Markerink
2005-02-18 14:49:37 UTC
Permalink
"Frank Struijs" <geen> wrote in news:4215fed9$0$28976
Post by Frank Struijs
Post by Willem-Jan Markerink
Diesel is *HET* wapen in verlaging van CO2.
Bijna de helft minder.
Kun je dat onderbouwen?
Wanneer ik bijvoorbeeld op de website van Renault kijk vind ik de volgende
Renault Megane Grand Tour
1.6 16v 115 PK: 164 g/km CO2
1.9 DCi 120 PK: 141 g/km CO2
Hoezo de helft?
Hoezo gelijke inhoud?
PK's zijn daarbij ook niet relevant, alleen koppel.
(kijk voor de gein eens bij hoeveel toeren je het vermogen pas kunt
vergelijken!....of neem dan *nog* eens de CO2-uitstoot bij dat toerental!)
Post by Frank Struijs
Gr,
Frank
Trouwens, die 1.6 16v op LPG heeft praktisch dezelfde CO2 uitstoot als de
1.9 DCi
--
Bye,

Willem-Jan Markerink

The desire to understand
is sometimes far less intelligent than
the inability to understand

<***@a1.nl>
[note: 'a-one' & 'en-el'!]
ivanco
2005-02-18 14:56:35 UTC
Permalink
Post by Willem-Jan Markerink
"Frank Struijs" <geen> wrote in news:4215fed9$0$28976
Post by Frank Struijs
Post by Willem-Jan Markerink
Diesel is *HET* wapen in verlaging van CO2.
Bijna de helft minder.
Kun je dat onderbouwen?
Wanneer ik bijvoorbeeld op de website van Renault kijk vind ik de
volgende
Post by Frank Struijs
Renault Megane Grand Tour
1.6 16v 115 PK: 164 g/km CO2
1.9 DCi 120 PK: 141 g/km CO2
Hoezo de helft?
Hoezo gelijke inhoud?
PK's zijn daarbij ook niet relevant, alleen koppel.
(kijk voor de gein eens bij hoeveel toeren je het vermogen pas kunt
vergelijken!....of neem dan *nog* eens de CO2-uitstoot bij dat toerental!)
Post by Frank Struijs
Gr,
Frank
Trouwens, die 1.6 16v op LPG heeft praktisch dezelfde CO2 uitstoot als de
1.9 DCi
--
Bye,
Willem-Jan Markerink
The desire to understand
is sometimes far less intelligent than
the inability to understand
[note: 'a-one' & 'en-el'!]
Mag ik iedereen vragen bij welke toeren is deze uitstoot gemeten?
1000tpm
2500tpm
4000tpm
6000tpm?

Bedankt

Kirill
Frank Struijs
2005-02-18 15:22:59 UTC
Permalink
Post by Frank Struijs
Post by Frank Struijs
Post by Willem-Jan Markerink
Diesel is *HET* wapen in verlaging van CO2.
Bijna de helft minder.
Kun je dat onderbouwen?
Wanneer ik bijvoorbeeld op de website van Renault kijk vind ik de
volgende
Post by Frank Struijs
Renault Megane Grand Tour
1.6 16v 115 PK: 164 g/km CO2
1.9 DCi 120 PK: 141 g/km CO2
Hoezo de helft?
Hoezo gelijke inhoud?
PK's zijn daarbij ook niet relevant, alleen koppel.
(kijk voor de gein eens bij hoeveel toeren je het vermogen pas kunt
vergelijken!....of neem dan *nog* eens de CO2-uitstoot bij dat toerental!)
Ik denk dat de CO2 uitstoot bij een bepaald toerental niet relevant is.
Uitstoot per gereden kilometer lijkt me interessanter.

Ik mis jouw onderbouwing trouwens nog.
Post by Frank Struijs
Post by Frank Struijs
Trouwens, die 1.6 16v op LPG heeft praktisch dezelfde CO2 uitstoot als de
1.9 DCi
Gr,
Frank
Willem-Jan Markerink
2005-02-18 15:53:15 UTC
Permalink
"Frank Struijs" <geen> wrote in news:42160854$0$28977
Post by Frank Struijs
Post by Frank Struijs
Post by Frank Struijs
Post by Willem-Jan Markerink
Diesel is *HET* wapen in verlaging van CO2.
Bijna de helft minder.
Kun je dat onderbouwen?
Wanneer ik bijvoorbeeld op de website van Renault kijk vind ik de
volgende
Post by Frank Struijs
Renault Megane Grand Tour
1.6 16v 115 PK: 164 g/km CO2
1.9 DCi 120 PK: 141 g/km CO2
Hoezo de helft?
Hoezo gelijke inhoud?
PK's zijn daarbij ook niet relevant, alleen koppel.
(kijk voor de gein eens bij hoeveel toeren je het vermogen pas kunt
vergelijken!....of neem dan *nog* eens de CO2-uitstoot bij dat toerental!)
Ik denk dat de CO2 uitstoot bij een bepaald toerental niet relevant is.
Uitstoot per gereden kilometer lijkt me interessanter.
Mij niet, zeker niet als je voor die gemeten snelheid noch dat vermogen
noch die inhoud nodig hebt.
Post by Frank Struijs
Ik mis jouw onderbouwing trouwens nog.
Zoek jij eerst maar eens 2 gelijke appels.
Post by Frank Struijs
Post by Frank Struijs
Post by Frank Struijs
Trouwens, die 1.6 16v op LPG heeft praktisch dezelfde CO2 uitstoot als
de
Post by Frank Struijs
Post by Frank Struijs
1.9 DCi
Gr,
Frank
--
Bye,

Willem-Jan Markerink

The desire to understand
is sometimes far less intelligent than
the inability to understand

<***@a1.nl>
[note: 'a-one' & 'en-el'!]
Frank Struijs
2005-02-18 16:10:22 UTC
Permalink
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Frank Struijs
Post by Frank Struijs
Post by Willem-Jan Markerink
Diesel is *HET* wapen in verlaging van CO2.
Bijna de helft minder.
Renault Megane Grand Tour
1.6 16v 115 PK: 164 g/km CO2
1.9 DCi 120 PK: 141 g/km CO2
Hoezo de helft?
Ik denk dat de CO2 uitstoot bij een bepaald toerental niet relevant is.
Uitstoot per gereden kilometer lijkt me interessanter.
Mij niet, zeker niet als je voor die gemeten snelheid noch dat vermogen
noch die inhoud nodig hebt.
Dat snap ik, als het afbreuk doet aan jouw stelling.
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Frank Struijs
Ik mis jouw onderbouwing trouwens nog.
Zoek jij eerst maar eens 2 gelijke appels.
Ik mis jouw onderbouwing nog steeds. Je kan nu wel gaan roepen dat mijn
stelling niet deugt, maar vooralsnog ben ik degene die met controleerbare
cijfers aan komt zetten in plaats van maar wat te roepen.

Gr,
Frank
Willem-Jan Markerink
2005-02-18 16:27:14 UTC
Permalink
"Frank Struijs" <geen> wrote in news:4216136f$0$28983
Post by Frank Struijs
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Frank Struijs
Post by Frank Struijs
Post by Willem-Jan Markerink
Diesel is *HET* wapen in verlaging van CO2.
Bijna de helft minder.
Renault Megane Grand Tour
1.6 16v 115 PK: 164 g/km CO2
1.9 DCi 120 PK: 141 g/km CO2
Hoezo de helft?
Ik denk dat de CO2 uitstoot bij een bepaald toerental niet relevant is.
Uitstoot per gereden kilometer lijkt me interessanter.
Mij niet, zeker niet als je voor die gemeten snelheid noch dat vermogen
noch die inhoud nodig hebt.
Dat snap ik, als het afbreuk doet aan jouw stelling.
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Frank Struijs
Ik mis jouw onderbouwing trouwens nog.
Zoek jij eerst maar eens 2 gelijke appels.
Ik mis jouw onderbouwing nog steeds. Je kan nu wel gaan roepen dat mijn
stelling niet deugt, maar vooralsnog ben ik degene die met controleerbare
cijfers aan komt zetten in plaats van maar wat te roepen.
Gr,
Frank
Het feit dat appel en peer controleerbaar zijn maakt ze nog niet
vergelijkbaar.
--
Bye,

Willem-Jan Markerink

The desire to understand
is sometimes far less intelligent than
the inability to understand

<***@a1.nl>
[note: 'a-one' & 'en-el'!]
-=BH=-
2005-02-18 17:51:59 UTC
Permalink
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Frank Struijs
Ik mis jouw onderbouwing nog steeds. Je kan nu wel gaan roepen dat mijn
stelling niet deugt, maar vooralsnog ben ik degene die met controleerbare
cijfers aan komt zetten in plaats van maar wat te roepen.
Gr,
Frank
Het feit dat appel en peer controleerbaar zijn maakt ze nog niet
vergelijkbaar.
--
Bye,
Willem-Jan Markerink
Kun je je stelling niet staven met gedegen cijfers, WJ? Je doet nu wel heel
krampachtig...

-=BH=-
Remco Meeder
2005-02-18 18:16:00 UTC
Permalink
Post by -=BH=-
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Frank Struijs
Ik mis jouw onderbouwing nog steeds. Je kan nu wel gaan roepen dat mijn
stelling niet deugt, maar vooralsnog ben ik degene die met controleerbare
cijfers aan komt zetten in plaats van maar wat te roepen.
Gr,
Frank
Het feit dat appel en peer controleerbaar zijn maakt ze nog niet
vergelijkbaar.
--
Bye,
Willem-Jan Markerink
Kun je je stelling niet staven met gedegen cijfers, WJ? Je doet nu wel heel
krampachtig...
-=BH=-
Dat van de helft heb ik niet kunnen vinden, maar als je naar slagvolume
kijkt is de CO2 uitstoot wel aanmerkelijk minder.
Maar ze kijken alleen naar de roetuitstoot van een diesel, als ze nou
ook eens in hun milieuberekeningen het volgende mee zouden nemen:

Lager brandstofverbruik, dus minder uitstoot en minder brandstof nodig
betekend minder transport over de weg, zee en het spoor van brandstof.
Er hoeft minder olie gewonnen te worden omdat er minder nodig is.

Levensduur is langer dan van een benzinemotor, auto gaat langer mee,
minder auto's nodig dus ook minder staal, minder energie, minder
kunstoffen (dus ook weer minder aardolie) enzovoort enzoverder.

Remco
Frank Struijs
2005-02-19 20:17:35 UTC
Permalink
Post by Remco Meeder
Dat van de helft heb ik niet kunnen vinden, maar als je naar slagvolume
kijkt is de CO2 uitstoot wel aanmerkelijk minder.
Dat lijkt me alleen een interessant argument voor iemand die krampachtig vol
wil houden dat diesel rijden beter voor het milieu is dan andere
brandstoffen. CO2 in gram per gereden kilometer lijkt mij wat beter op het
dagelijks gebruik aansluiten.
Post by Remco Meeder
Maar ze kijken alleen naar de roetuitstoot van een diesel, als ze nou
Lager brandstofverbruik, dus minder uitstoot
De redenering dat uitstoot overeenkomt met verbruik klopt niet.
Post by Remco Meeder
en minder brandstof nodig betekend minder transport over de
weg, zee en het spoor van brandstof.
Er hoeft minder olie gewonnen te worden omdat er minder nodig is.
Dat klopt volgens mij ook niet. Je kan niet stellen dat je vandaag uit je
vat aardolie alleen diesel gaat halen en morgen alleen benzine. Volgens mij
zijn al die stoffen juist in de ruwe aardolie aanwezig en worden deze uit
elkaar gehaald tijdens de raffinage. Op
http://www.informazout.be/subsites/index.php?action=detail&navId=25&pagId=4
krijg je een aardige indicatie hoe dat werkt.
Post by Remco Meeder
Levensduur is langer dan van een benzinemotor, auto gaat langer mee,
minder auto's nodig dus ook minder staal, minder energie, minder
kunstoffen (dus ook weer minder aardolie) enzovoort enzoverder.
Dat de levensduur van een moderne dieselmotor langer is dan van een
benzinemotor valt ook nog maar te bezien. Benzinemotoren draaien
tegenwoordig ook probleemloos honderdduizenden kilometers, terwijl
dieselmotoren juist steeds complexer zijn geworden en een aantal hele dure
onderdelen, zoals hogedrukpompen en verstuivers ook niet het eeuwige leven
hebben. Het imago van de betrouwbaarheid van de dieselmotor komt met name
uit de tijd dat de motor zeer eenvoudig was en er 60 PK uit een 2 literblok
werd gehaald.

Gr,
Frank
Remco Meeder
2005-02-20 13:34:21 UTC
Permalink
Post by Frank Struijs
Post by Remco Meeder
Dat van de helft heb ik niet kunnen vinden, maar als je naar slagvolume
kijkt is de CO2 uitstoot wel aanmerkelijk minder.
Dat lijkt me alleen een interessant argument voor iemand die krampachtig vol
wil houden dat diesel rijden beter voor het milieu is dan andere
brandstoffen. CO2 in gram per gereden kilometer lijkt mij wat beter op het
dagelijks gebruik aansluiten.
Post by Remco Meeder
Maar ze kijken alleen naar de roetuitstoot van een diesel, als ze nou
Lager brandstofverbruik, dus minder uitstoot
De redenering dat uitstoot overeenkomt met verbruik klopt niet.
Post by Remco Meeder
en minder brandstof nodig betekend minder transport over de
weg, zee en het spoor van brandstof.
Er hoeft minder olie gewonnen te worden omdat er minder nodig is.
Dat klopt volgens mij ook niet. Je kan niet stellen dat je vandaag uit je
vat aardolie alleen diesel gaat halen en morgen alleen benzine. Volgens mij
zijn al die stoffen juist in de ruwe aardolie aanwezig en worden deze uit
elkaar gehaald tijdens de raffinage. Op
http://www.informazout.be/subsites/index.php?action=detail&navId=25&pagId=4
krijg je een aardige indicatie hoe dat werkt.
Post by Remco Meeder
Levensduur is langer dan van een benzinemotor, auto gaat langer mee,
minder auto's nodig dus ook minder staal, minder energie, minder
kunstoffen (dus ook weer minder aardolie) enzovoort enzoverder.
Dat de levensduur van een moderne dieselmotor langer is dan van een
benzinemotor valt ook nog maar te bezien. Benzinemotoren draaien
tegenwoordig ook probleemloos honderdduizenden kilometers, terwijl
dieselmotoren juist steeds complexer zijn geworden en een aantal hele dure
onderdelen, zoals hogedrukpompen en verstuivers ook niet het eeuwige leven
hebben. Het imago van de betrouwbaarheid van de dieselmotor komt met name
uit de tijd dat de motor zeer eenvoudig was en er 60 PK uit een 2 literblok
werd gehaald.
Ik wil best naar een andere brandstof overstappen, als er een goed
alternatief is waarbij de trekkracht niet minder mag zijn en waarbij ik
niet elke dag bij de pomp hoef te stoppen, ik zit nu op een verbruik van
1:20,5 tot 1:21,8 met mijn Skoda Fabia TDI die 1170kg weegt.
Ik kan de kofferruimte absoluut niet missen, dus LPG valt af.

Als de nederlandse overheid nou eens het gebruik van biodiesel of puur
plantaardige olie gaat promoten in plaats van beboeten (plantenolie mag
je in NL niet op rijden omdat er geen accijns op zit...).

Remco
Gerardus
2005-02-18 18:02:33 UTC
Permalink
Post by Frank Struijs
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Frank Struijs
Post by Frank Struijs
Post by Willem-Jan Markerink
Diesel is *HET* wapen in verlaging van CO2.
Bijna de helft minder.
Renault Megane Grand Tour
1.6 16v 115 PK: 164 g/km CO2
1.9 DCi 120 PK: 141 g/km CO2
Hoezo de helft?
Ik denk dat de CO2 uitstoot bij een bepaald toerental niet relevant is.
Uitstoot per gereden kilometer lijkt me interessanter.
Mij niet, zeker niet als je voor die gemeten snelheid noch dat vermogen
noch die inhoud nodig hebt.
Dat snap ik, als het afbreuk doet aan jouw stelling.
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Frank Struijs
Ik mis jouw onderbouwing trouwens nog.
Zoek jij eerst maar eens 2 gelijke appels.
Ik mis jouw onderbouwing nog steeds. Je kan nu wel gaan roepen dat mijn
stelling niet deugt, maar vooralsnog ben ik degene die met controleerbare
cijfers aan komt zetten in plaats van maar wat te roepen.
Die zul je van hem ook niet krijgen. Veel geschreeuw maar weinig.....

MVG
Gerard
m***@panic.xx.tudelft.nl
2005-02-18 20:24:25 UTC
Permalink
Post by Frank Struijs
Ik mis jouw onderbouwing trouwens nog.
Laat het bij bepaalde auto's afhankeljk van de meetmethode niet de helft
zijn, minder is het altijd.

---
Met vriendelijke groet,

Maarten Bakker.
Frank Struijs
2005-02-19 13:41:47 UTC
Permalink
Post by m***@panic.xx.tudelft.nl
Post by Frank Struijs
Ik mis jouw onderbouwing trouwens nog.
Laat het bij bepaalde auto's afhankeljk van de meetmethode niet de helft
zijn, minder is het altijd.
Het blijkt dus marginaal minder te zijn en ik heb nog geen andere cijfers
gezien, dus over de meetmethode hoeven we denk ik ook niet te hebben. En is
dus niet HET wapen in de strijd tegen de CO2 uitstoot, zoals WJM beweert.
Bovendien krijg je er een fors hogere roetuitstoot en NOx uitstoot bij
cadeau.

Gr,
Frank
Willem-Jan Markerink
2005-02-19 14:10:38 UTC
Permalink
"Frank Struijs" <geen> wrote in news:4217421c$0$28990
Post by Frank Struijs
Post by m***@panic.xx.tudelft.nl
Post by Frank Struijs
Ik mis jouw onderbouwing trouwens nog.
Laat het bij bepaalde auto's afhankeljk van de meetmethode niet de helft
zijn, minder is het altijd.
Het blijkt dus marginaal minder te zijn en ik heb nog geen andere cijfers
gezien,
Alleen over de motorinhoud gerekend is het een ratio van 75:102, dus al een
kwart minder.

Ook hier is het meer dan een kwart minder:

http://www.toyota.nl/showroom/land_cruiser_100/specs_lc100_statisch.html


Me dunkt dat Geel zijn kneuterige handjes stijf zou dichtknijpen als'ie de
CO2 van het benzine-wagenpark met een kwart kon verminderen.
Post by Frank Struijs
dus over de meetmethode hoeven we denk ik ook niet te hebben. En is
dus niet HET wapen in de strijd tegen de CO2 uitstoot, zoals WJM beweert.
Bovendien krijg je er een fors hogere roetuitstoot en NOx uitstoot bij
cadeau.
En die kan met LPG-boost zeer fraai ondervangen worden.
NOx is overigens ook alleen schadelijk vanwege de troep die er aan vast
kleeft, niet als zelfstandige component....dus als je de overige
componenten verminderd, dan blijft er van NOx als argument ook niet veel
over.
--
Bye,

Willem-Jan Markerink

The desire to understand
is sometimes far less intelligent than
the inability to understand

<***@a1.nl>
[note: 'a-one' & 'en-el'!]
Frank Struijs
2005-02-19 14:50:39 UTC
Permalink
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Frank Struijs
Post by m***@panic.xx.tudelft.nl
Post by Frank Struijs
Ik mis jouw onderbouwing trouwens nog.
Laat het bij bepaalde auto's afhankeljk van de meetmethode niet de helft
zijn, minder is het altijd.
Het blijkt dus marginaal minder te zijn en ik heb nog geen andere cijfers
gezien,
Alleen over de motorinhoud gerekend is het een ratio van 75:102, dus al een
kwart minder.
Het is geen kwart minder. CO2 uitstoot is niet interessant per kubieke cc
motorinhoud, maar per gereden kilometer in vergelijkbare auto's.
Post by Willem-Jan Markerink
http://www.toyota.nl/showroom/land_cruiser_100/specs_lc100_statisch.html
En vergelijk je gemakshalve een 6 cilinder met een 8 cilinder (over jouw
appels en peren gesproken) en auto's waar bijna niemand in rijdt. Maar goed,
dit komt nog lang niet in de buurt van 50%. Ik zal je nog even motiveren
door twee 4 cilinders van jouw favoriete merk naast elkaar te zetten:

Toyota Corolla:
1.6 VVT-i: 168 g/km
2.0 D-4D: 151 g/km

Scheelt 10%.

Ben ik erg pessimistisch als ik nu denk dat die 50% niet meer aangetoond
gaat worden?
Post by Willem-Jan Markerink
Me dunkt dat Geel zijn kneuterige handjes stijf zou dichtknijpen als'ie de
CO2 van het benzine-wagenpark met een kwart kon verminderen.
Dat klopt, maar helaas bestaat het wagenpark niet uit uitsluitend
Landcruisers met een V8 motor.
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Frank Struijs
dus over de meetmethode hoeven we denk ik ook niet te hebben. En is
dus niet HET wapen in de strijd tegen de CO2 uitstoot, zoals WJM beweert.
Bovendien krijg je er een fors hogere roetuitstoot en NOx uitstoot bij
cadeau.
En die kan met LPG-boost zeer fraai ondervangen worden.
NOx is overigens ook alleen schadelijk vanwege de troep die er aan vast
kleeft, niet als zelfstandige component....dus als je de overige
componenten verminderd, dan blijft er van NOx als argument ook niet veel
over.
Dus alle dieselrijders zouden nog extra een LPG tank in hun auto moeten
laten leggen? Dat is nou net voor veel mensen de reden om voor diesel te
kiezen ipv. LPG.

En daarnaast: die stikstofoxiden (NOx) verbinden zich met andere stoffen
nadat ze de uitlaat hebben verlaten. Hoe dacht je dat te voorkomen?

Gr,
Frank
Willem-Jan Markerink
2005-02-19 17:37:55 UTC
Permalink
Post by Johannes
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Frank Struijs
Post by m***@panic.xx.tudelft.nl
Post by Frank Struijs
Ik mis jouw onderbouwing trouwens nog.
Laat het bij bepaalde auto's afhankeljk van de meetmethode niet de
helft
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Frank Struijs
Post by m***@panic.xx.tudelft.nl
zijn, minder is het altijd.
Het blijkt dus marginaal minder te zijn en ik heb nog geen andere
cijfers
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Frank Struijs
gezien,
Alleen over de motorinhoud gerekend is het een ratio van 75:102, dus al
een
Post by Willem-Jan Markerink
kwart minder.
Het is geen kwart minder. CO2 uitstoot is niet interessant per kubieke
cc motorinhoud, maar per gereden kilometer in vergelijkbare auto's.
Post by Willem-Jan Markerink
http://www.toyota.nl/showroom/land_cruiser_100/specs_lc100_statisch.html
En vergelijk je gemakshalve een 6 cilinder met een 8 cilinder (over jouw
appels en peren gesproken) en auto's waar bijna niemand in rijdt. Maar
goed, dit komt nog lang niet in de buurt van 50%. Ik zal je nog even
motiveren door twee 4 cilinders van jouw favoriete merk naast elkaar te
1.6 VVT-i: 168 g/km
2.0 D-4D: 151 g/km
Grappig dat je net hier kiest voor de 2.0 diesel die er zelfs qua vermogen
boven zit, terwijl er ook een 1.4 diesel is die er nagenoeg even ver onder
zit.
Koppel is dan uiteraard nog steeds 1/3 hoger, en dat bij veel lagere
toeren.
(PS: je weet dat de motor/verbranding het meest efficient is bij max-koppel
he?)
Post by Johannes
Scheelt 10%.
Ben ik erg pessimistisch als ik nu denk dat die 50% niet meer aangetoond
gaat worden?
Post by Willem-Jan Markerink
Me dunkt dat Geel zijn kneuterige handjes stijf zou dichtknijpen als'ie
de CO2 van het benzine-wagenpark met een kwart kon verminderen.
Dat klopt, maar helaas bestaat het wagenpark niet uit uitsluitend
Landcruisers met een V8 motor.
Ik heb nooit beweerd dat de enige marktverstoring diesel vs benzine was
hoor.
Post by Johannes
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Frank Struijs
dus over de meetmethode hoeven we denk ik ook niet te hebben. En is
dus niet HET wapen in de strijd tegen de CO2 uitstoot, zoals WJM
beweert.
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Frank Struijs
Bovendien krijg je er een fors hogere roetuitstoot en NOx uitstoot
bij cadeau.
En die kan met LPG-boost zeer fraai ondervangen worden.
NOx is overigens ook alleen schadelijk vanwege de troep die er aan vast
kleeft, niet als zelfstandige component....dus als je de overige
componenten verminderd, dan blijft er van NOx als argument ook niet
veel over.
Dus alle dieselrijders zouden nog extra een LPG tank in hun auto moeten
laten leggen? Dat is nou net voor veel mensen de reden om voor diesel te
kiezen ipv. LPG.
Het is altijd goed te horen dat men veel over heeft voor het miljeu, of het
nu staat of burger betreft.
Post by Johannes
En daarnaast: die stikstofoxiden (NOx) verbinden zich met andere stoffen
nadat ze de uitlaat hebben verlaten. Hoe dacht je dat te voorkomen?
NOx ontstaat met name door hoge verbrandingstemperaturen, en die zijn juist
lager bij LPG-boost.
--
Bye,

Willem-Jan Markerink

The desire to understand
is sometimes far less intelligent than
the inability to understand

<***@a1.nl>
[note: 'a-one' & 'en-el'!]
Frank Struijs
2005-02-19 20:05:43 UTC
Permalink
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Frank Struijs
Het is geen kwart minder. CO2 uitstoot is niet interessant per kubieke
cc motorinhoud, maar per gereden kilometer in vergelijkbare auto's.
http://www.toyota.nl/showroom/land_cruiser_100/specs_lc100_statisch.html
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Frank Struijs
En vergelijk je gemakshalve een 6 cilinder met een 8 cilinder (over jouw
appels en peren gesproken) en auto's waar bijna niemand in rijdt. Maar
goed, dit komt nog lang niet in de buurt van 50%. Ik zal je nog even
motiveren door twee 4 cilinders van jouw favoriete merk naast elkaar te
1.6 VVT-i: 168 g/km
2.0 D-4D: 151 g/km
Grappig dat je net hier kiest voor de 2.0 diesel die er zelfs qua vermogen
boven zit, terwijl er ook een 1.4 diesel is die er nagenoeg even ver onder
zit.
Die 2.0 diesel heeft 116 PK t.o.v. 110 PK voor de 1.6 benzine. Dat scheelt 6
PK.
Die 1.4 diesel heeft 90 PK t.o.v. 110 PK voor de 1.6 benzine. Dat scheelt 20
PK.

Ik moet zeggen dat je erg creatief met cijfers bent als je dat "nagenoeg
hetzelfde" noemt.
Post by Willem-Jan Markerink
Koppel is dan uiteraard nog steeds 1/3 hoger, en dat bij veel lagere
toeren.
(PS: je weet dat de motor/verbranding het meest efficient is bij max-koppel
he?)
Maximaal koppel is toch het gaspedaal op de bodem? Dieselauto's herken ik
dan altijd aan de zwarte wolk die eruit komt. Dat zal wel vanwege het hoge
rendement zijn.
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Frank Struijs
Ben ik erg pessimistisch als ik nu denk dat die 50% niet meer aangetoond
gaat worden?
En daarnaast: die stikstofoxiden (NOx) verbinden zich met andere stoffen
nadat ze de uitlaat hebben verlaten. Hoe dacht je dat te voorkomen?
NOx ontstaat met name door hoge verbrandingstemperaturen, en die zijn juist
lager bij LPG-boost.
Dat zeg ik: daar gaat niemand mee rijden.

Mocht je nog serieus denken dat dieselrijden een bijdrage levert aan
milieuproblematiek, dan moet je voor de grap eens kijken op:
http://www.platformschonevoertuigen.nl/default.aspx?cid=92 en dan met name
naar de tekst onder het kopje "Onderzoek TNO Automotive naar milieueffecten
benzine, diesel, LPG en CNG". Daar kun je zelfs het complete TNO rapport
downloaden waarin de emissies en effecten van benzine, diesel, LPG en
aardgas naast elkaar worden gezet.

Maar ja, je zal het waarschijnlijk ook wel beter weten dan die jongens van
TNO ;-)

Gr,
Frank
Willem-Jan Markerink
2005-02-19 20:19:45 UTC
Permalink
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Frank Struijs
Het is geen kwart minder. CO2 uitstoot is niet interessant per
kubieke cc motorinhoud, maar per gereden kilometer in vergelijkbare
auto's.
http://www.toyota.nl/showroom/land_cruiser_100/specs_lc100_statisch.html
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Frank Struijs
En vergelijk je gemakshalve een 6 cilinder met een 8 cilinder (over
jouw appels en peren gesproken) en auto's waar bijna niemand in
rijdt. Maar goed, dit komt nog lang niet in de buurt van 50%. Ik zal
je nog even motiveren door twee 4 cilinders van jouw favoriete merk
1.6 VVT-i: 168 g/km
2.0 D-4D: 151 g/km
Grappig dat je net hier kiest voor de 2.0 diesel die er zelfs qua
vermogen boven zit, terwijl er ook een 1.4 diesel is die er nagenoeg
even ver onder zit.
Die 2.0 diesel heeft 116 PK t.o.v. 110 PK voor de 1.6 benzine. Dat
scheelt 6 PK.
Die 1.4 diesel heeft 90 PK t.o.v. 110 PK voor de 1.6 benzine. Dat
scheelt 20 PK.
Ik moet zeggen dat je erg creatief met cijfers bent als je dat "nagenoeg
hetzelfde" noemt.
Feit blijft dat jij het hogere vermogen pakt, terwijl het koppel van de
lagere variant er al lang boven uit steekt.
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Willem-Jan Markerink
Koppel is dan uiteraard nog steeds 1/3 hoger, en dat bij veel lagere
toeren.
(PS: je weet dat de motor/verbranding het meest efficient is bij
max-koppel
Post by Willem-Jan Markerink
he?)
Maximaal koppel is toch het gaspedaal op de bodem? Dieselauto's herken
ik dan altijd aan de zwarte wolk die eruit komt. Dat zal wel vanwege het
hoge rendement zijn.
Ah, da's een leuke inkopper.
Je weet dat het niet de grote/zichtbare deeltjes zijn die schadelijk geacht
worden, maar de kleine/onzichtbare?
Een van de meest beruchte paard-achter-de-wagen beleidsmaatregelen, zijnde
maximum stellen aan roetgewicht, ipv aantal deeltjes & grootte.
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Frank Struijs
Ben ik erg pessimistisch als ik nu denk dat die 50% niet meer
aangetoond gaat worden?
En daarnaast: die stikstofoxiden (NOx) verbinden zich met andere
stoffen nadat ze de uitlaat hebben verlaten. Hoe dacht je dat te
voorkomen?
NOx ontstaat met name door hoge verbrandingstemperaturen, en die zijn
juist
Post by Willem-Jan Markerink
lager bij LPG-boost.
Dat zeg ik: daar gaat niemand mee rijden.
Lijkt me een uitgelezen kans voor de overheid om dat financieel te gaan
belonen.
Post by Willem-Jan Markerink
Mocht je nog serieus denken dat dieselrijden een bijdrage levert aan
http://www.platformschonevoertuigen.nl/default.aspx?cid=92 en dan met
name naar de tekst onder het kopje "Onderzoek TNO Automotive naar
milieueffecten benzine, diesel, LPG en CNG". Daar kun je zelfs het
complete TNO rapport downloaden waarin de emissies en effecten van
benzine, diesel, LPG en aardgas naast elkaar worden gezet.
Maar ja, je zal het waarschijnlijk ook wel beter weten dan die jongens
van TNO ;-)
Jazeker, ik ken nl. ook een ECN-rapport in opdracht van de ANWB, inzake
elektrisch varen, waarin de overall-efficiency van diesel, benzine en
elektrisch tegen elkaar werd afgezet; 27 vs 14 vs 14%.
--
Bye,

Willem-Jan Markerink

The desire to understand
is sometimes far less intelligent than
the inability to understand

<***@a1.nl>
[note: 'a-one' & 'en-el'!]
Frank Struijs
2005-02-19 20:34:15 UTC
Permalink
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Frank Struijs
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Frank Struijs
En vergelijk je gemakshalve een 6 cilinder met een 8 cilinder (over
jouw appels en peren gesproken) en auto's waar bijna niemand in
rijdt. Maar goed, dit komt nog lang niet in de buurt van 50%. Ik zal
je nog even motiveren door twee 4 cilinders van jouw favoriete merk
1.6 VVT-i: 168 g/km
2.0 D-4D: 151 g/km
Grappig dat je net hier kiest voor de 2.0 diesel die er zelfs qua
vermogen boven zit, terwijl er ook een 1.4 diesel is die er nagenoeg
even ver onder zit.
Die 2.0 diesel heeft 116 PK t.o.v. 110 PK voor de 1.6 benzine. Dat
scheelt 6 PK.
Die 1.4 diesel heeft 90 PK t.o.v. 110 PK voor de 1.6 benzine. Dat
scheelt 20 PK.
Ik moet zeggen dat je erg creatief met cijfers bent als je dat "nagenoeg
hetzelfde" noemt.
Feit blijft dat jij het hogere vermogen pakt, terwijl het koppel van de
lagere variant er al lang boven uit steekt.
Ik pak modellen die elkaar qua prestatie het minst ontlopen, c.q. het
dichtste bij elkaar zitten. Even afgezien van het feit dat er van de 1.4
diesel geen emissiegegevens op de Toyota site te vinden zijn blijven de
prestaties ervan wel erg achter bij die 1.6 benzine. Even op een rijtje:

1.4 diesel 0-100 13,3 sec top 180 km/h
1.6 benzine 0-100 10,2 sec top 190 km.h
2.0 diesel 0-100 10,6 top 185 km/h
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Frank Struijs
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Frank Struijs
Ben ik erg pessimistisch als ik nu denk dat die 50% niet meer
aangetoond gaat worden?
En daarnaast: die stikstofoxiden (NOx) verbinden zich met andere
stoffen nadat ze de uitlaat hebben verlaten. Hoe dacht je dat te
voorkomen?
NOx ontstaat met name door hoge verbrandingstemperaturen, en die zijn
juist
Post by Willem-Jan Markerink
lager bij LPG-boost.
Dat zeg ik: daar gaat niemand mee rijden.
Lijkt me een uitgelezen kans voor de overheid om dat financieel te gaan
belonen.
Dan kun je net zo goed meteen op LPG gaan rijden.
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Frank Struijs
Mocht je nog serieus denken dat dieselrijden een bijdrage levert aan
http://www.platformschonevoertuigen.nl/default.aspx?cid=92 en dan met
name naar de tekst onder het kopje "Onderzoek TNO Automotive naar
milieueffecten benzine, diesel, LPG en CNG". Daar kun je zelfs het
complete TNO rapport downloaden waarin de emissies en effecten van
benzine, diesel, LPG en aardgas naast elkaar worden gezet.
Maar ja, je zal het waarschijnlijk ook wel beter weten dan die jongens
van TNO ;-)
Jazeker, ik ken nl. ook een ECN-rapport in opdracht van de ANWB, inzake
elektrisch varen, waarin de overall-efficiency van diesel, benzine en
elektrisch tegen elkaar werd afgezet; 27 vs 14 vs 14%.
Boeiend :-S . Je dwaalt weer heerlijk af naar onderwerpen die er niet toe
doen. Wat vind je van dat TNO rapport?

Gr,
Frank
Willem-Jan Markerink
2005-02-19 20:39:25 UTC
Permalink
"Frank Struijs" <geen> wrote in news:4217a2c7$0$28977
Post by Frank Struijs
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Frank Struijs
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Frank Struijs
En vergelijk je gemakshalve een 6 cilinder met een 8 cilinder (over
jouw appels en peren gesproken) en auto's waar bijna niemand in
rijdt. Maar goed, dit komt nog lang niet in de buurt van 50%. Ik zal
je nog even motiveren door twee 4 cilinders van jouw favoriete merk
1.6 VVT-i: 168 g/km
2.0 D-4D: 151 g/km
Grappig dat je net hier kiest voor de 2.0 diesel die er zelfs qua
vermogen boven zit, terwijl er ook een 1.4 diesel is die er nagenoeg
even ver onder zit.
Die 2.0 diesel heeft 116 PK t.o.v. 110 PK voor de 1.6 benzine. Dat
scheelt 6 PK.
Die 1.4 diesel heeft 90 PK t.o.v. 110 PK voor de 1.6 benzine. Dat
scheelt 20 PK.
Ik moet zeggen dat je erg creatief met cijfers bent als je dat "nagenoeg
hetzelfde" noemt.
Feit blijft dat jij het hogere vermogen pakt, terwijl het koppel van de
lagere variant er al lang boven uit steekt.
Ik pak modellen die elkaar qua prestatie het minst ontlopen, c.q. het
dichtste bij elkaar zitten. Even afgezien van het feit dat er van de 1.4
diesel geen emissiegegevens op de Toyota site te vinden zijn blijven de
1.4 diesel 0-100 13,3 sec top 180 km/h
1.6 benzine 0-100 10,2 sec top 190 km.h
2.0 diesel 0-100 10,6 top 185 km/h
Iets zegt mij dat die CO2 uitstoot niet bij 0-100 gemeten wordt.
Post by Frank Struijs
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Frank Struijs
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Frank Struijs
Ben ik erg pessimistisch als ik nu denk dat die 50% niet meer
aangetoond gaat worden?
En daarnaast: die stikstofoxiden (NOx) verbinden zich met andere
stoffen nadat ze de uitlaat hebben verlaten. Hoe dacht je dat te
voorkomen?
NOx ontstaat met name door hoge verbrandingstemperaturen, en die zijn
juist
Post by Willem-Jan Markerink
lager bij LPG-boost.
Dat zeg ik: daar gaat niemand mee rijden.
Lijkt me een uitgelezen kans voor de overheid om dat financieel te gaan
belonen.
Dan kun je net zo goed meteen op LPG gaan rijden.
Energetisch is dat helemaal niet zo bevorderlijk voor het miljeu hoor.
Post by Frank Struijs
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Frank Struijs
Mocht je nog serieus denken dat dieselrijden een bijdrage levert aan
http://www.platformschonevoertuigen.nl/default.aspx?cid=92 en dan met
name naar de tekst onder het kopje "Onderzoek TNO Automotive naar
milieueffecten benzine, diesel, LPG en CNG". Daar kun je zelfs het
complete TNO rapport downloaden waarin de emissies en effecten van
benzine, diesel, LPG en aardgas naast elkaar worden gezet.
Maar ja, je zal het waarschijnlijk ook wel beter weten dan die jongens
van TNO ;-)
Jazeker, ik ken nl. ook een ECN-rapport in opdracht van de ANWB, inzake
elektrisch varen, waarin de overall-efficiency van diesel, benzine en
elektrisch tegen elkaar werd afgezet; 27 vs 14 vs 14%.
Boeiend :-S . Je dwaalt weer heerlijk af naar onderwerpen die er niet toe
doen. Wat vind je van dat TNO rapport?
Sinds de Stabifix-affaire ben ik van mening dat grotere oplichters dan TNO
nog moeten worden uitgevonden.
--
Bye,

Willem-Jan Markerink

The desire to understand
is sometimes far less intelligent than
the inability to understand

<***@a1.nl>
[note: 'a-one' & 'en-el'!]
Frank Struijs
2005-02-19 21:03:52 UTC
Permalink
Post by Frank Struijs
Post by Frank Struijs
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Frank Struijs
Post by Willem-Jan Markerink
Grappig dat je net hier kiest voor de 2.0 diesel die er zelfs qua
vermogen boven zit, terwijl er ook een 1.4 diesel is die er nagenoeg
even ver onder zit.
Die 2.0 diesel heeft 116 PK t.o.v. 110 PK voor de 1.6 benzine. Dat
scheelt 6 PK.
Die 1.4 diesel heeft 90 PK t.o.v. 110 PK voor de 1.6 benzine. Dat
scheelt 20 PK.
Ik moet zeggen dat je erg creatief met cijfers bent als je dat
"nagenoeg
Post by Frank Struijs
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Frank Struijs
hetzelfde" noemt.
Feit blijft dat jij het hogere vermogen pakt, terwijl het koppel van de
lagere variant er al lang boven uit steekt.
Ik pak modellen die elkaar qua prestatie het minst ontlopen, c.q. het
dichtste bij elkaar zitten. Even afgezien van het feit dat er van de 1.4
diesel geen emissiegegevens op de Toyota site te vinden zijn blijven de
1.4 diesel 0-100 13,3 sec top 180 km/h
1.6 benzine 0-100 10,2 sec top 190 km.h
2.0 diesel 0-100 10,6 top 185 km/h
Iets zegt mij dat die CO2 uitstoot niet bij 0-100 gemeten wordt.
Je springt weer op een ander onderwerp. Wel bij de les blijven (je bent er
al ingeslaagd om het niet meer over die 50% te hebben waar jij over begonnen
was). Het ging er nu om: welke auto's vergelijken we met elkaar. Dan is het
wel zo reeël om auto's te vergelijken die qua prestaties het meeste
overeenkomen.
Post by Frank Struijs
Post by Frank Struijs
Boeiend :-S . Je dwaalt weer heerlijk af naar onderwerpen die er niet toe
doen. Wat vind je van dat TNO rapport?
Sinds de Stabifix-affaire ben ik van mening dat grotere oplichters dan TNO
nog moeten worden uitgevonden.
Jouw mening over TNO verbaast me niets. Ik begrijp dat je de resultaten van
het onderzoek niet wilt horen?

Gr,
Frank
Willem-Jan Markerink
2005-02-19 21:04:49 UTC
Permalink
Post by Frank Struijs
Post by Frank Struijs
Post by Frank Struijs
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Frank Struijs
Post by Willem-Jan Markerink
Grappig dat je net hier kiest voor de 2.0 diesel die er zelfs qua
vermogen boven zit, terwijl er ook een 1.4 diesel is die er
nagenoeg even ver onder zit.
Die 2.0 diesel heeft 116 PK t.o.v. 110 PK voor de 1.6 benzine. Dat
scheelt 6 PK.
Die 1.4 diesel heeft 90 PK t.o.v. 110 PK voor de 1.6 benzine. Dat
scheelt 20 PK.
Ik moet zeggen dat je erg creatief met cijfers bent als je dat
"nagenoeg
Post by Frank Struijs
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Frank Struijs
hetzelfde" noemt.
Feit blijft dat jij het hogere vermogen pakt, terwijl het koppel van
de lagere variant er al lang boven uit steekt.
Ik pak modellen die elkaar qua prestatie het minst ontlopen, c.q. het
dichtste bij elkaar zitten. Even afgezien van het feit dat er van de
1.4 diesel geen emissiegegevens op de Toyota site te vinden zijn
blijven de prestaties ervan wel erg achter bij die 1.6 benzine. Even
1.4 diesel 0-100 13,3 sec top 180 km/h
1.6 benzine 0-100 10,2 sec top 190 km.h
2.0 diesel 0-100 10,6 top 185 km/h
Iets zegt mij dat die CO2 uitstoot niet bij 0-100 gemeten wordt.
Je springt weer op een ander onderwerp. Wel bij de les blijven (je bent
er al ingeslaagd om het niet meer over die 50% te hebben waar jij over
begonnen was). Het ging er nu om: welke auto's vergelijken we met
elkaar. Dan is het wel zo reeël om auto's te vergelijken die qua
prestaties het meeste overeenkomen.
Post by Frank Struijs
Post by Frank Struijs
Boeiend :-S . Je dwaalt weer heerlijk af naar onderwerpen die er niet
toe
Post by Frank Struijs
Post by Frank Struijs
doen. Wat vind je van dat TNO rapport?
Sinds de Stabifix-affaire ben ik van mening dat grotere oplichters dan
TNO nog moeten worden uitgevonden.
Jouw mening over TNO verbaast me niets. Ik begrijp dat je de resultaten
van het onderzoek niet wilt horen?
Van oplichters als het TNO hoor ik liever niet zo veel nee.
--
Bye,

Willem-Jan Markerink

The desire to understand
is sometimes far less intelligent than
the inability to understand

<***@a1.nl>
[note: 'a-one' & 'en-el'!]
Frank Struijs
2005-02-19 21:20:17 UTC
Permalink
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Frank Struijs
Jouw mening over TNO verbaast me niets. Ik begrijp dat je de resultaten
van het onderzoek niet wilt horen?
Van oplichters als het TNO hoor ik liever niet zo veel nee.
Daarmee doe je jezelf echt te kort. Ze komen toch maar met een mooi
onderbouwd verhaal aanzetten. En zoals je weet ben ik dol op mooie
onderbouwingen ;-)

Mocht je toch nog in de verleiding komen, hier de link naar het bewuste
PDFje:

http://www.automotive.tno.nl/VM/EST/Publicaties/Summary%20rapport%202003%20055%20PHE.pdf

Fijne avond verder!

Gr,
Frank
Willem-Jan Markerink
2005-02-20 06:22:29 UTC
Permalink
Post by Frank Struijs
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Frank Struijs
Jouw mening over TNO verbaast me niets. Ik begrijp dat je de
resultaten van het onderzoek niet wilt horen?
Van oplichters als het TNO hoor ik liever niet zo veel nee.
Daarmee doe je jezelf echt te kort. Ze komen toch maar met een mooi
onderbouwd verhaal aanzetten. En zoals je weet ben ik dol op mooie
onderbouwingen ;-)
Ja, dat was destijds ook het zuigend schofterige met die Stabifix....een
oordeel vellen zonder dat je het kreng ooit getest hebt.
Post by Frank Struijs
Mocht je toch nog in de verleiding komen, hier de link naar het bewuste
http://www.automotive.tno.nl/VM/EST/Publicaties/Summary%20rapport%202003%
20055%20PHE.pdf
Fijne avond verder!
Gr,
Frank
--
Bye,

Willem-Jan Markerink

The desire to understand
is sometimes far less intelligent than
the inability to understand

<***@a1.nl>
[note: 'a-one' & 'en-el'!]
peter
2005-02-19 15:56:16 UTC
Permalink
Post by Willem-Jan Markerink
Alleen over de motorinhoud gerekend is het een ratio van 75:102, dus al een
kwart minder.
Motorinhoud als basis voor de vergelijking is volstrekte onzin.
Is je dat nu nog niet duidelijk?

--
peter
Willem-Jan Markerink
2005-02-19 17:39:53 UTC
Permalink
Post by peter
Post by Willem-Jan Markerink
Alleen over de motorinhoud gerekend is het een ratio van 75:102, dus al
een kwart minder.
Motorinhoud als basis voor de vergelijking is volstrekte onzin.
Is je dat nu nog niet duidelijk?
Vermogen ipv koppel is nog veel grotere onzin.
Het bereik van max-koppel *moet* je elke versnelling doorheen, het bereik van
max-vermogen is juist bij een benzine volstrekte waanzin, anders dan voor
topsnelheid.
--
Bye,

Willem-Jan Markerink

The desire to understand
is sometimes far less intelligent than
the inability to understand

<***@a1.nl>
[note: 'a-one' & 'en-el'!]
De Joker ©
2005-02-19 19:42:56 UTC
Permalink
...
Post by Willem-Jan Markerink
Post by peter
Motorinhoud als basis voor de vergelijking is volstrekte onzin.
Is je dat nu nog niet duidelijk?
Vermogen ipv koppel is nog veel grotere onzin.
Het bereik van max-koppel *moet* je elke versnelling doorheen,
Grote onzin! Alleen als je volgas door de versnelling heengaat
kom je max koppel onderweg tegen. (En dan nog alleen als je niet
vroeg schakelt, maar goed, vroeg schakelen schijnt bij zo'n
veredelde tractor niet eens te mogen).

(J)
Willem-Jan Markerink
2005-02-19 20:11:50 UTC
Permalink
Post by De Joker ©
...
Post by Willem-Jan Markerink
Post by peter
Motorinhoud als basis voor de vergelijking is volstrekte onzin.
Is je dat nu nog niet duidelijk?
Vermogen ipv koppel is nog veel grotere onzin.
Het bereik van max-koppel *moet* je elke versnelling doorheen,
Grote onzin! Alleen als je volgas door de versnelling heengaat
kom je max koppel onderweg tegen.
We houden natuurlijk nog wel een *beetje* van opschieten he.
Post by De Joker ©
(En dan nog alleen als je niet
vroeg schakelt, maar goed, vroeg schakelen schijnt bij zo'n
veredelde tractor niet eens te mogen).
500-1000 toeren is eigenlijk wel genoeg, maar da's persoonlijk.
--
Bye,

Willem-Jan Markerink

The desire to understand
is sometimes far less intelligent than
the inability to understand

<***@a1.nl>
[note: 'a-one' & 'en-el'!]
peter
2005-02-18 15:44:08 UTC
Permalink
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Frank Struijs
1.6 16v 115 PK: 164 g/km CO2
1.9 DCi 120 PK: 141 g/km CO2
Hoezo de helft?
Hoezo gelijke inhoud?
PK's zijn daarbij ook niet relevant, alleen koppel.
(kijk voor de gein eens bij hoeveel toeren je het vermogen pas kunt
vergelijken!....of neem dan *nog* eens de CO2-uitstoot bij dat toerental!)
Met deze simpele cijfers wordt dus aangetoond dat de CO2-uitstoot van
vergelijkbare auto's vrijwel gelijk is.
Koppel is volstrekt niet relevant, de automobilist vergelijkt gewoon
de diesel met de vergelijkbare benzineversie en koopt dan aan de hand
van voorkeur en portemonnee. En of hij nu de benzine- of de
dieselvariant koopt, de CO2-uitstoot blijft gelijk per kilometer.

--
peter
Willem-Jan Markerink
2005-02-18 15:55:47 UTC
Permalink
Post by peter
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Frank Struijs
1.6 16v 115 PK: 164 g/km CO2
1.9 DCi 120 PK: 141 g/km CO2
Hoezo de helft?
Hoezo gelijke inhoud?
PK's zijn daarbij ook niet relevant, alleen koppel.
(kijk voor de gein eens bij hoeveel toeren je het vermogen pas kunt
vergelijken!....of neem dan *nog* eens de CO2-uitstoot bij dat toerental!)
Met deze simpele cijfers wordt dus aangetoond dat de CO2-uitstoot van
vergelijkbare auto's vrijwel gelijk is.
Niet leuteren, dat vermogen is helemaal niet vereist voor die snelheid.
Post by peter
Koppel is volstrekt niet relevant, de automobilist vergelijkt gewoon
de diesel met de vergelijkbare benzineversie en koopt dan aan de hand
van voorkeur en portemonnee. En of hij nu de benzine- of de
dieselvariant koopt, de CO2-uitstoot blijft gelijk per kilometer.
Nonsense, het koop-criterium rijcomfort wordt door koppel bepaald, niet door
vermogen.
Appels & peren.
--
Bye,

Willem-Jan Markerink

The desire to understand
is sometimes far less intelligent than
the inability to understand

<***@a1.nl>
[note: 'a-one' & 'en-el'!]
peter
2005-02-18 16:18:19 UTC
Permalink
Post by Willem-Jan Markerink
Post by peter
Met deze simpele cijfers wordt dus aangetoond dat de CO2-uitstoot van
vergelijkbare auto's vrijwel gelijk is.
Niet leuteren, dat vermogen is helemaal niet vereist voor die snelheid.
Welke snelheid? Er worden een diesel en een benzineauto de weg op
gestuurd en na een kilometer onder dezelfde omstandigheden (dus met
dezelfde snelheid) wordt het CO2-gehalte gemeten, en dat komt dan dus
vrijwel overeen.
Zo simpel is het.
Post by Willem-Jan Markerink
Post by peter
Koppel is volstrekt niet relevant, de automobilist vergelijkt gewoon
de diesel met de vergelijkbare benzineversie en koopt dan aan de hand
van voorkeur en portemonnee. En of hij nu de benzine- of de
dieselvariant koopt, de CO2-uitstoot blijft gelijk per kilometer.
Nonsense, het koop-criterium rijcomfort wordt door koppel bepaald, niet door
vermogen.
Appels & peren.
Koppel? Misschien dat 5 procent van de autokopers daar uberhaupt ooit
van gehoord heeft...
Autoverkoper en klant:
"Meneer wilt u een diesel of een benzine?"
"Eh..."
"U heeft de keuze tussen een benzine 1.6 16v 115 PK, die komt qua
rijvplezier overeen met een diesel 1.9 DCi 120 PK."
"Eh, doe die diesel maar, ik rij nogal veel."

--
peter
Willem-Jan Markerink
2005-02-18 16:28:32 UTC
Permalink
Post by peter
Post by Willem-Jan Markerink
Post by peter
Met deze simpele cijfers wordt dus aangetoond dat de CO2-uitstoot van
vergelijkbare auto's vrijwel gelijk is.
Niet leuteren, dat vermogen is helemaal niet vereist voor die snelheid.
Welke snelheid? Er worden een diesel en een benzineauto de weg op
gestuurd en na een kilometer onder dezelfde omstandigheden (dus met
dezelfde snelheid) wordt het CO2-gehalte gemeten, en dat komt dan dus
vrijwel overeen.
Zo simpel is het.
Nou, herhaal dat dan maar eens met een auto met 6.1 of 9.1 liter inhoud.
Snelheid is toch gelijk, maakt dan toch niet uit?
Post by peter
Post by Willem-Jan Markerink
Post by peter
Koppel is volstrekt niet relevant, de automobilist vergelijkt gewoon
de diesel met de vergelijkbare benzineversie en koopt dan aan de hand
van voorkeur en portemonnee. En of hij nu de benzine- of de
dieselvariant koopt, de CO2-uitstoot blijft gelijk per kilometer.
Nonsense, het koop-criterium rijcomfort wordt door koppel bepaald, niet
door vermogen.
Appels & peren.
Koppel? Misschien dat 5 procent van de autokopers daar uberhaupt ooit
van gehoord heeft...
"Meneer wilt u een diesel of een benzine?"
"Eh..."
"U heeft de keuze tussen een benzine 1.6 16v 115 PK, die komt qua
rijvplezier overeen met een diesel 1.9 DCi 120 PK."
"Eh, doe die diesel maar, ik rij nogal veel."
Tja, en kijk vervolgens eens naar trekvermogen van die zgn.
'vergelijkbare' auto's....
--
Bye,

Willem-Jan Markerink

The desire to understand
is sometimes far less intelligent than
the inability to understand

<***@a1.nl>
[note: 'a-one' & 'en-el'!]
peter
2005-02-18 16:57:04 UTC
Permalink
Post by Willem-Jan Markerink
Tja, en kijk vervolgens eens naar trekvermogen van die zgn.
'vergelijkbare' auto's....
Dat doet helemaal niet ter zake. Het gaat erom hoe die auto's in de
markt gepositioneerd worden en hoe kopers daarop reageren.
Het gaat om de vraag: als een koper geen benzineauto neemt, welke
diesel zou dan voor hem als gemiddelde automobilist vergelijkbaar
zijn?

--
peter
Willem-Jan Markerink
2005-02-18 17:20:06 UTC
Permalink
Post by peter
Post by Willem-Jan Markerink
Tja, en kijk vervolgens eens naar trekvermogen van die zgn.
'vergelijkbare' auto's....
Dat doet helemaal niet ter zake. Het gaat erom hoe die auto's in de
markt gepositioneerd worden en hoe kopers daarop reageren.
De 1 wordt als goede caravantrekker in de markt gepositioneerd, de andere als
een veel minder goede.
Post by peter
Het gaat om de vraag: als een koper geen benzineauto neemt, welke
diesel zou dan voor hem als gemiddelde automobilist vergelijkbaar
zijn?
Voor hetzelfde rijcomfort is een diesel met gelijk vermogen helemaal niet
nodig.
Idem voor het met constante, legale, snelheid voorttuffen over 's heren
wegen.
--
Bye,

Willem-Jan Markerink

The desire to understand
is sometimes far less intelligent than
the inability to understand

<***@a1.nl>
[note: 'a-one' & 'en-el'!]
Erik Demeulenaere
2005-02-18 09:50:59 UTC
Permalink
On 18 Feb 2005 06:26:33 GMT, "Willem-Jan Markerink"
Post by Willem-Jan Markerink
[posted and mailed]
waarom ??
Post by Willem-Jan Markerink
Oostenrijk 80%, FR 70%, overig bijna allemaal boven de 50%, vs NL met een
ziekelijke 25%....waanzin.
En ronduit schofterig in een EU die vrij verkeer van
goederen/diensten/personen voorstaat....groteske marktverstoring middels
ecofascistische leugens & bedrog.
zal ook wel te maken hebben met het hogere percentage wagens op LPG,
denk ik zo
Johannes
2005-02-18 11:03:51 UTC
Permalink
Post by Erik Demeulenaere
On 18 Feb 2005 06:26:33 GMT, "Willem-Jan Markerink"
Post by Willem-Jan Markerink
[posted and mailed]
waarom ??
Post by Willem-Jan Markerink
Oostenrijk 80%, FR 70%, overig bijna allemaal boven de 50%, vs NL met een
ziekelijke 25%....waanzin.
En ronduit schofterig in een EU die vrij verkeer van
goederen/diensten/personen voorstaat....groteske marktverstoring middels
ecofascistische leugens & bedrog.
zal ook wel te maken hebben met het hogere percentage wagens op LPG,
denk ik zo
Dat zal meespelen, maar het LPG-aandeel is de laatste jarwen wel flink
afgenomen. Mede doordat juist de relatief schone LPG procentueel gezien de
brandstof is die de laatste jaren de allerhoogste prijsstijging heeft
meegemaakt. En dat hakt er toch flink is, want LPG-rijders zijn meestal
"grootverbruikers". Dan worden andere brandstoffen aantrekkelijker (vooral
diesel).
Remco Meeder
2005-02-18 19:02:43 UTC
Permalink
Post by Johannes
Post by Erik Demeulenaere
Post by Willem-Jan Markerink
Oostenrijk 80%, FR 70%, overig bijna allemaal boven de 50%, vs NL met een
ziekelijke 25%....waanzin.
En ronduit schofterig in een EU die vrij verkeer van
goederen/diensten/personen voorstaat....groteske marktverstoring middels
ecofascistische leugens & bedrog.
zal ook wel te maken hebben met het hogere percentage wagens op LPG,
denk ik zo
Dat zal meespelen, maar het LPG-aandeel is de laatste jarwen wel flink
afgenomen. Mede doordat juist de relatief schone LPG procentueel gezien de
brandstof is die de laatste jaren de allerhoogste prijsstijging heeft
meegemaakt. En dat hakt er toch flink is, want LPG-rijders zijn meestal
"grootverbruikers". Dan worden andere brandstoffen aantrekkelijker (vooral
diesel).
De belangrijkste redenen voor mij om voor diesel te gaan zijn het
rijplezier, ik vind een diesel gewoon fijner rijden en ik wil niet m'n
halve kofferbak inleveren. Ok, nu komen er reacties dat er ook onderbouw
tanks en dergelijke zijn, maar die zijn zo klein dat ik elke dag aan de
pomp sta, daar heb ik totaal geen zin in.

Remco
Willem-Jan Markerink
2005-02-18 14:10:05 UTC
Permalink
Post by Erik Demeulenaere
On 18 Feb 2005 06:26:33 GMT, "Willem-Jan Markerink"
Post by Willem-Jan Markerink
[posted and mailed]
waarom ??
Jouw besef van Joesnet houdt niet over, als je hier denkt dat ik alle lezers
apart een emailtje heb gestuurd....:))
Post by Erik Demeulenaere
Post by Willem-Jan Markerink
Oostenrijk 80%, FR 70%, overig bijna allemaal boven de 50%, vs NL met een
ziekelijke 25%....waanzin.
En ronduit schofterig in een EU die vrij verkeer van
goederen/diensten/personen voorstaat....groteske marktverstoring middels
ecofascistische leugens & bedrog.
zal ook wel te maken hebben met het hogere percentage wagens op LPG,
denk ik zo
Juist dat schone LPG toont aan dat het de staat alleen om belastingheffing
gaat, niet om miljeu-stimulering. Drogargument voorgoed van tafel.
--
Bye,

Willem-Jan Markerink

The desire to understand
is sometimes far less intelligent than
the inability to understand

<***@a1.nl>
[note: 'a-one' & 'en-el'!]
theo1610
2005-02-18 10:11:46 UTC
Permalink
On 18 Feb 2005 06:26:33 GMT, "Willem-Jan Markerink"
Post by Willem-Jan Markerink
[posted and mailed]
Oostenrijk 80%, FR 70%, overig bijna allemaal boven de 50%, vs NL met een
ziekelijke 25%....waanzin.
Tja, voor minder geld meer kms kunnen maken, wie wil dat niet.
Het is imo zwaar crimineel dat de grootste vervuiler goedkoper
inplaats van duurder is.
Post by Willem-Jan Markerink
http://autotelegraaf.nl/vanonzeredactie/?id=33229
xxxxxxxxx
Bijna 50% van nieuwe personenauto's in Europa in 2004 is diesel
Recordaantal auto's met dieselmotor verkocht
-

Burocraten zijn goed voor papier-maché.

"Lievebeheersbeestjes"
Johannes
2005-02-18 11:08:20 UTC
Permalink
Post by Erik Demeulenaere
On 18 Feb 2005 06:26:33 GMT, "Willem-Jan Markerink"
Post by Willem-Jan Markerink
[posted and mailed]
Oostenrijk 80%, FR 70%, overig bijna allemaal boven de 50%, vs NL met een
ziekelijke 25%....waanzin.
Tja, voor minder geld meer kms kunnen maken, wie wil dat niet.
Het is imo zwaar crimineel dat de grootste vervuiler goedkoper
inplaats van duurder is.
Wat een belangrijke factor kan zijn, is de motorrijtuigenbelasting. Die in
al die landen héél anders in elkaar steekt. Zo is er in Duitsland geen
LPG-toeslag (maar is de LPG daar wel peperduur) en zijn de tarieven, vooral
gebaseerd op cilinderinhoud en vervuilingsfactor, er voor dezelfde auto's
vaak veel lager dan in Nederland.. Zo is er in Frankrijk sinds enkele jaren
helemaal geen motorrijtuigenbalesting meer. Dan is het niet moeilijk bij de
aankoop van een auto te kiezen voor een brandstof die per liter goedkoper is
dan benzine en per liter bovendien meer kilometers oplevert.
theo1610
2005-02-18 11:43:18 UTC
Permalink
On Fri, 18 Feb 2005 12:08:20 +0100, "Johannes"
Post by Johannes
Post by Erik Demeulenaere
On 18 Feb 2005 06:26:33 GMT, "Willem-Jan Markerink"
Post by Willem-Jan Markerink
[posted and mailed]
Oostenrijk 80%, FR 70%, overig bijna allemaal boven de 50%, vs NL met een
ziekelijke 25%....waanzin.
Tja, voor minder geld meer kms kunnen maken, wie wil dat niet.
Het is imo zwaar crimineel dat de grootste vervuiler goedkoper
inplaats van duurder is.
Wat een belangrijke factor kan zijn, is de motorrijtuigenbelasting. Die in
al die landen héél anders in elkaar steekt. Zo is er in Duitsland geen
LPG-toeslag (maar is de LPG daar wel peperduur) en zijn de tarieven, vooral
gebaseerd op cilinderinhoud en vervuilingsfactor, er voor dezelfde auto's
vaak veel lager dan in Nederland.. Zo is er in Frankrijk sinds enkele jaren
helemaal geen motorrijtuigenbalesting meer. Dan is het niet moeilijk bij de
aankoop van een auto te kiezen voor een brandstof die per liter goedkoper is
dan benzine en per liter bovendien meer kilometers oplevert.
Dat snap ik allemaal wel, maar het is imo zwaar crimineel
dat de grootste vervuiler goedkoper inplaats van duurder is.


-

Burocraten zijn goed voor papier-maché.

"Lievebeheersbeestjes"
ivanco
2005-02-18 14:44:17 UTC
Permalink
[knip]
Post by theo1610
Post by Johannes
Wat een belangrijke factor kan zijn, is de motorrijtuigenbelasting. Die in
al die landen héél anders in elkaar steekt. Zo is er in Duitsland geen
LPG-toeslag (maar is de LPG daar wel peperduur) en zijn de tarieven, vooral
gebaseerd op cilinderinhoud en vervuilingsfactor, er voor dezelfde auto's
vaak veel lager dan in Nederland.. Zo is er in Frankrijk sinds enkele jaren
helemaal geen motorrijtuigenbalesting meer. Dan is het niet moeilijk bij de
aankoop van een auto te kiezen voor een brandstof die per liter goedkoper is
dan benzine en per liter bovendien meer kilometers oplevert.
Dat snap ik allemaal wel, maar het is imo zwaar crimineel
dat de grootste vervuiler goedkoper inplaats van duurder is.
-
Burocraten zijn goed voor papier-maché.
"Lievebeheersbeestjes"
Wat is dan beter, duur(der)e diesel of goedkoop(er)e benzine?
Kies maar ;)))

Kirill
die wacht op een niew Passat model van maart 2005 (diesel)
theo1610
2005-02-19 14:03:11 UTC
Permalink
Post by ivanco
[knip]
Post by theo1610
Post by Johannes
Wat een belangrijke factor kan zijn, is de motorrijtuigenbelasting. Die in
al die landen héél anders in elkaar steekt. Zo is er in Duitsland geen
LPG-toeslag (maar is de LPG daar wel peperduur) en zijn de tarieven, vooral
gebaseerd op cilinderinhoud en vervuilingsfactor, er voor dezelfde auto's
vaak veel lager dan in Nederland.. Zo is er in Frankrijk sinds enkele jaren
helemaal geen motorrijtuigenbalesting meer. Dan is het niet moeilijk bij de
aankoop van een auto te kiezen voor een brandstof die per liter goedkoper is
dan benzine en per liter bovendien meer kilometers oplevert.
Dat snap ik allemaal wel, maar het is imo zwaar crimineel
dat de grootste vervuiler goedkoper inplaats van duurder is.
-
Burocraten zijn goed voor papier-maché.
"Lievebeheersbeestjes"
Wat is dan beter, duur(der)e diesel of goedkoop(er)e benzine?
Kies maar ;)))
Kirill
die wacht op een niew Passat model van maart 2005 (diesel)
Mooi dingetje.
-

Burocraten zijn goed voor papier-maché.

"Lievebeheersbeestjes"
Peter Manders
2005-02-19 22:11:45 UTC
Permalink
On Fri, 18 Feb 2005 12:08:20 +0100, "Johannes"
Post by Johannes
Post by Erik Demeulenaere
On 18 Feb 2005 06:26:33 GMT, "Willem-Jan Markerink"
Post by Willem-Jan Markerink
[posted and mailed]
Oostenrijk 80%, FR 70%, overig bijna allemaal boven de 50%, vs NL met een
ziekelijke 25%....waanzin.
Tja, voor minder geld meer kms kunnen maken, wie wil dat niet.
Het is imo zwaar crimineel dat de grootste vervuiler goedkoper
inplaats van duurder is.
Wat een belangrijke factor kan zijn, is de motorrijtuigenbelasting. Die in
al die landen héél anders in elkaar steekt. Zo is er in Duitsland geen
LPG-toeslag (maar is de LPG daar wel peperduur) en zijn de tarieven, vooral
gebaseerd op cilinderinhoud en vervuilingsfactor, er voor dezelfde auto's
vaak veel lager dan in Nederland.. Zo is er in Frankrijk sinds enkele jaren
helemaal geen motorrijtuigenbalesting meer. Dan is het niet moeilijk bij de
aankoop van een auto te kiezen voor een brandstof die per liter goedkoper is
dan benzine en per liter bovendien meer kilometers oplevert.
Een beetje oneerlijk vind ik het wel. Onlangs heb ik ruim 92 euro aan
tolgeld betaald in Frankrijk, terwijl de diesel ook nog duurder was.

Die Fransen lachen zich hier daarentegen natuurlijk rot (tenzij ze
geflitst worden).
--
Peter Manders.

May you all fit into your pants tomorrow.
Willem-Jan Markerink
2005-02-20 06:23:15 UTC
Permalink
Post by theo1610
On Fri, 18 Feb 2005 12:08:20 +0100, "Johannes"
Post by Johannes
Post by Erik Demeulenaere
On 18 Feb 2005 06:26:33 GMT, "Willem-Jan Markerink"
Post by Willem-Jan Markerink
[posted and mailed]
Oostenrijk 80%, FR 70%, overig bijna allemaal boven de 50%, vs NL met
een ziekelijke 25%....waanzin.
Tja, voor minder geld meer kms kunnen maken, wie wil dat niet.
Het is imo zwaar crimineel dat de grootste vervuiler goedkoper
inplaats van duurder is.
Wat een belangrijke factor kan zijn, is de motorrijtuigenbelasting. Die
in al die landen héél anders in elkaar steekt. Zo is er in Duitsland
geen LPG-toeslag (maar is de LPG daar wel peperduur) en zijn de
tarieven, vooral gebaseerd op cilinderinhoud en vervuilingsfactor, er
voor dezelfde auto's vaak veel lager dan in Nederland.. Zo is er in
Frankrijk sinds enkele jaren helemaal geen motorrijtuigenbalesting meer.
Dan is het niet moeilijk bij de aankoop van een auto te kiezen voor een
brandstof die per liter goedkoper is dan benzine en per liter bovendien
meer kilometers oplevert.
Een beetje oneerlijk vind ik het wel. Onlangs heb ik ruim 92 euro aan
tolgeld betaald in Frankrijk, terwijl de diesel ook nog duurder was.
Die Fransen lachen zich hier daarentegen natuurlijk rot (tenzij ze
geflitst worden).
Maar: staat men op die tolwegen normaliter in de file?
En: *moet* men die tolweg nemen?
--
Bye,

Willem-Jan Markerink

The desire to understand
is sometimes far less intelligent than
the inability to understand

<***@a1.nl>
[note: 'a-one' & 'en-el'!]
Peter Manders
2005-02-20 10:05:32 UTC
Permalink
On 20 Feb 2005 06:23:15 GMT, "Willem-Jan Markerink"
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Peter Manders
Een beetje oneerlijk vind ik het wel. Onlangs heb ik ruim 92 euro aan
tolgeld betaald in Frankrijk, terwijl de diesel ook nog duurder was.
Die Fransen lachen zich hier daarentegen natuurlijk rot (tenzij ze
geflitst worden).
Maar: staat men op die tolwegen normaliter in de file?
En: *moet* men die tolweg nemen?
"Men" misschien niet, maar ik "moest" wel omdat ik anders zeker 6 uur
meer aan reistijd kwijt was geweest. Maar ik kreeg toch wel het gevoel
3x wegenbelasting te hebben betaald: 1x in Neederland, 1x via dure
Franse diesel, en nog een keer via tol.

Voor alle duidelijkheid, ik ageerde niet tegen tolwegen, maar tegen
het feit dat wij als Neederlanders altijd dubbel of driedubbel betalen
als we zo asociaal zijn om met de auto naar het buitenland te willen.

Terwijl, als je politici moet geloven (wie doet dat nog), dan zijn we
allen gelijk in Europa. Waar kan ik mijn tolgeld dan terug gaan halen?
Dan heb ik het nog niet over de diesel die zeker 15 ct per liter
duurder was. Dat kan alleen maar belasting zijn lijkt me.
--
Peter Manders.

May you all fit into your pants tomorrow.
Willem-Jan Markerink
2005-02-20 13:59:21 UTC
Permalink
Post by Peter Manders
On 20 Feb 2005 06:23:15 GMT, "Willem-Jan Markerink"
Post by Willem-Jan Markerink
Post by Peter Manders
Een beetje oneerlijk vind ik het wel. Onlangs heb ik ruim 92 euro aan
tolgeld betaald in Frankrijk, terwijl de diesel ook nog duurder was.
Die Fransen lachen zich hier daarentegen natuurlijk rot (tenzij ze
geflitst worden).
Maar: staat men op die tolwegen normaliter in de file?
En: *moet* men die tolweg nemen?
"Men" misschien niet, maar ik "moest" wel omdat ik anders zeker 6 uur
meer aan reistijd kwijt was geweest. Maar ik kreeg toch wel het gevoel
3x wegenbelasting te hebben betaald: 1x in Neederland, 1x via dure
Franse diesel, en nog een keer via tol.
Met een NL-kilometerheffing vervalt dat eerste....;))
(dream on....;((
(hooguit kun je de big-brother zooi er voor het buitenland straffeloos
uitslopen)
Post by Peter Manders
Voor alle duidelijkheid, ik ageerde niet tegen tolwegen, maar tegen
het feit dat wij als Neederlanders altijd dubbel of driedubbel betalen
als we zo asociaal zijn om met de auto naar het buitenland te willen.
Terwijl, als je politici moet geloven (wie doet dat nog), dan zijn we
allen gelijk in Europa. Waar kan ik mijn tolgeld dan terug gaan halen?
Dan heb ik het nog niet over de diesel die zeker 15 ct per liter
duurder was. Dat kan alleen maar belasting zijn lijkt me.
Probleem is dat je in FR nog veel meer dan hier (verder) de snelweg af moet
voor een zinnige brandstofprijs.
--
Bye,

Willem-Jan Markerink

The desire to understand
is sometimes far less intelligent than
the inability to understand

<***@a1.nl>
[note: 'a-one' & 'en-el'!]
Arthur van den Berg
2005-02-18 17:05:38 UTC
Permalink
Post by Willem-Jan Markerink
Oostenrijk 80%, FR 70%, overig bijna allemaal boven de 50%, vs NL met een
ziekelijke 25%....waanzin.
Zou dat niet komen omdat wij hier 30km een grote afstand vinden terwijl ze
in Frankrijk 70km naar hun werk moeten wijden een 300km naar oom en tante?

Arthur
Willem-Jan Markerink
2005-02-18 17:20:39 UTC
Permalink
Post by Arthur van den Berg
Post by Willem-Jan Markerink
Oostenrijk 80%, FR 70%, overig bijna allemaal boven de 50%, vs NL met een
ziekelijke 25%....waanzin.
Zou dat niet komen omdat wij hier 30km een grote afstand vinden terwijl ze
in Frankrijk 70km naar hun werk moeten wijden een 300km naar oom en tante?
Arthur
En Oostenrijk vanwege de bergen?
--
Bye,

Willem-Jan Markerink

The desire to understand
is sometimes far less intelligent than
the inability to understand

<***@a1.nl>
[note: 'a-one' & 'en-el'!]
Lees verder op narkive:
Loading...